Bjørn Farmanns vei 2
1472 FJELLHAMAR

Bjørn Farmanns vei 2, 1472 FJELLHAMAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørn Farmanns vei 2, 1472 FJELLHAMAR:

  • Postnummer: 1472 FJELLHAMAR
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 1174 i 0230
  • Grunnkrins: 106 HANEBORGLIA-SØR
  • Valkrins: 1 FJELLHAMAR A
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Bjørn Farmanns vei

Bjørn Farmanns vei er ein veg i Lørenskog kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørn Farmanns vei 1 1472 FJELLHAMAR 59.9391, 10.9715 107 / 1245
Bjørn Farmanns vei 2 1472 FJELLHAMAR 59.9393, 10.9719 107 / 1174
Bjørn Farmanns vei 3 1472 FJELLHAMAR 59.9391, 10.9719 107 / 1275
Bjørn Farmanns vei 5 1472 FJELLHAMAR 59.9392, 10.9723 107 / 1274
Bjørn Farmanns vei 6 1472 FJELLHAMAR 59.9394, 10.9725 107 / 220
Bjørn Farmanns vei 7 1472 FJELLHAMAR 59.9392, 10.9727 107 / 1277
Bjørn Farmanns vei 9 1472 FJELLHAMAR 59.9392, 10.9731 107 / 876
Bjørn Farmanns vei 11 1472 FJELLHAMAR 59.9393, 10.9733 107 / 344
Bjørn Farmanns vei 13 1472 FJELLHAMAR 59.9391, 10.9737 107 / 2197
Bjørn Farmanns vei 14 1472 FJELLHAMAR 59.9396, 10.9736 107 / 346
Bjørn Farmanns vei 15 1472 FJELLHAMAR 59.9394, 10.9738 107 / 881
Bjørn Farmanns vei 16 1472 FJELLHAMAR 59.9398, 10.9737 107 / 1213
Bjørn Farmanns vei 17 1472 FJELLHAMAR 59.9393, 10.9742 107 / 881
Bjørn Farmanns vei 18 1472 FJELLHAMAR 59.9399, 10.9738 107 / 1213
Bjørn Farmanns vei 19 1472 FJELLHAMAR 59.9392, 10.9743 107 / 881
Bjørn Farmanns vei 21 1472 FJELLHAMAR 59.9392, 10.9745 107 / 210
Bjørn Farmanns vei 23 1472 FJELLHAMAR 59.9393, 10.9748 107 / 210
Bjørn Farmanns vei 25 1472 FJELLHAMAR 59.9394, 10.9743 107 / 1978
Bjørn Farmanns vei 26 1472 FJELLHAMAR 59.9397, 10.9742 107 / 1085
Bjørn Farmanns vei 27 1472 FJELLHAMAR 59.9395, 10.9746 107 / 2189
Bjørn Farmanns vei 28 1472 FJELLHAMAR 59.9397, 10.9746 107 / 1939
Bjørn Farmanns vei 29 1472 FJELLHAMAR 59.9395, 10.9749 107 / 897
Bjørn Farmanns vei 31 1472 FJELLHAMAR 59.9396, 10.9752 107 / 2268
Bjørn Farmanns vei 32 1472 FJELLHAMAR 59.9398, 10.9750 107 / 760
Bjørn Farmanns vei 34 1472 FJELLHAMAR 59.9398, 10.9753 107 / 1658
Bjørn Farmanns vei 35 1472 FJELLHAMAR 59.9397, 10.9756 107 / 2269
Bjørn Farmanns vei 37 1472 FJELLHAMAR 59.9398, 10.9760 107 / 1134
Bjørn Farmanns vei 39 1472 FJELLHAMAR 59.9398, 10.9761 107 / 2073
Bjørn Farmanns vei 43 1472 FJELLHAMAR 59.9398, 10.9764 107 / 1755
Bjørn Farmanns vei 45 1472 FJELLHAMAR 59.9399, 10.9766 107 / 919

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken