Bårliskogen 5
1467 STRØMMEN

Bårliskogen 5, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bårliskogen 5, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 41 i 0230
  • Grunnkrins: 604 BÅRLIBAKKEN
  • Valkrins: 7 KURLAND
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Bårliskogen

Bårliskogen er ein veg i Lørenskog kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bårliskogen 2 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0096 81 / 165
Bårliskogen 3 1467 STRØMMEN 59.9407, 11.0094 81 / 169
Bårliskogen 4 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0098 81 / 30
Bårliskogen 5 1467 STRØMMEN 59.9409, 11.0096 81 / 41
Bårliskogen 6 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0100 81 / 115
Bårliskogen 7 1467 STRØMMEN 59.9408, 11.0099 81 / 137
Bårliskogen 8 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0103 81 / 138
Bårliskogen 10 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0105 81 / 139
Bårliskogen 12 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0107 81 / 140
Bårliskogen 14 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0109 81 / 141

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken