Dr Kobros vei 6
1474 LØRENSKOG

Dr Kobros vei 6, 1474 LØRENSKOG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dr Kobros vei 6, 1474 LØRENSKOG:

  • Postnummer: 1474 NORDBYHAGEN
  • Gards-/bruksnummer: 113 / 218 i 0230
  • Grunnkrins: 602 SENTRALSYKEHUSET
  • Valkrins: 2 FJELLHAMAR B
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Dr Kobros vei

Dr Kobros vei er ein veg i Lørenskog kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dr Kobros vei 2 1474 NORDBYHAGEN 59.9346, 10.9927 113 / 218
Dr Kobros vei 4 1474 NORDBYHAGEN 59.9347, 10.9924 113 / 218
Dr Kobros vei 6 1474 NORDBYHAGEN 59.9347, 10.9921 113 / 218
Dr Kobros vei 8 1474 NORDBYHAGEN 59.9347, 10.9917 113 / 218
Dr Kobros vei 9 1474 NORDBYHAGEN 59.9350, 10.9916 113 / 361
Dr Kobros vei 11 1474 NORDBYHAGEN 59.9347, 10.9914 113 / 218
Dr Kobros vei 13 1474 NORDBYHAGEN 59.9347, 10.9913 113 / 218
Dr Kobros vei 15 1474 NORDBYHAGEN 59.9346, 10.9913 113 / 218
Dr Kobros vei 17 1474 NORDBYHAGEN 59.9346, 10.9912 113 / 218
Dr Kobros vei 19 1474 NORDBYHAGEN 59.9345, 10.9912 113 / 1
Dr Kobros vei 21 1474 NORDBYHAGEN 59.9344, 10.9911 113 / 1
Dr Kobros vei 23 1474 NORDBYHAGEN 59.9342, 10.9910 113 / 1
Dr Kobros vei 25 1474 NORDBYHAGEN 59.9341, 10.9910 113 / 1
Dr Kobros vei 27 1474 NORDBYHAGEN 59.9340, 10.9909 113 / 1
Dr Kobros vei 29 1474 NORDBYHAGEN 59.9339, 10.9909 113 / 1
Dr Kobros vei 31 1474 NORDBYHAGEN 59.9337, 10.9909 113 / 1
Dr Kobros vei 33 1474 NORDBYHAGEN 59.9336, 10.9909 113 / 1
Dr Kobros vei 35 1474 NORDBYHAGEN 59.9335, 10.9909 113 / 1
Dr Kobros vei 37 1474 NORDBYHAGEN 59.9334, 10.9911 113 / 1
Dr Kobros vei 39 1474 NORDBYHAGEN 59.9333, 10.9912 113 / 1
Dr Kobros vei 41 1474 NORDBYHAGEN 59.9332, 10.9917 113 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken