Døleveien 6
1472 FJELLHAMAR

Døleveien 6, 1472 FJELLHAMAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Døleveien 6, 1472 FJELLHAMAR:

  • Postnummer: 1472 FJELLHAMAR
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 983 i 0230
  • Grunnkrins: 108 GRØNLIA-NORD
  • Valkrins: 1 FJELLHAMAR A
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Døleveien

Døleveien er ein veg i Lørenskog kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Døleveien 1 1472 FJELLHAMAR 59.9487, 10.9864 107 / 1815
Døleveien 2 1472 FJELLHAMAR 59.9490, 10.9858 107 / 862
Døleveien 2A 1472 FJELLHAMAR 59.9489, 10.9859 107 / 862
Døleveien 2B 1472 FJELLHAMAR 59.9491, 10.9856 107 / 1940
Døleveien 3 1472 FJELLHAMAR 59.9488, 10.9864 107 / 1720
Døleveien 4 1472 FJELLHAMAR 59.9492, 10.9859 107 / 1429
Døleveien 5 1472 FJELLHAMAR 59.9489, 10.9867 107 / 831
Døleveien 6 1472 FJELLHAMAR 59.9495, 10.9858 107 / 983
Døleveien 7 1472 FJELLHAMAR 59.9490, 10.9871 107 / 1721
Døleveien 9 1472 FJELLHAMAR 59.9488, 10.9872 107 / 1808
Døleveien 11 1472 FJELLHAMAR 59.9491, 10.9868 107 / 2854
Døleveien 13A 1472 FJELLHAMAR 59.9493, 10.9868 107 / 803
Døleveien 13B 1472 FJELLHAMAR 59.9493, 10.9866 107 / 803
Døleveien 15 1472 FJELLHAMAR 59.9492, 10.9862 107 / 2290
Døleveien 17 1472 FJELLHAMAR 59.9494, 10.9862 107 / 2291

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken