Edvard Griegs vei 12
1472 FJELLHAMAR

Edvard Griegs vei 12, 1472 FJELLHAMAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Edvard Griegs vei 12, 1472 FJELLHAMAR:

  • Postnummer: 1472 FJELLHAMAR
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 1729 i 0230
  • Grunnkrins: 208 FJELLHAMAR
  • Valkrins: 2 FJELLHAMAR B
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken