Finstadkroken 4
1475 FINSTADJORDET

Finstadkroken 4, 1475 FINSTADJORDET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finstadkroken 4, 1475 FINSTADJORDET:

  • Postnummer: 1475 FINSTADJORDET
  • Gards-/bruksnummer: 98 / 54 i 0230
  • Grunnkrins: 503 FINSTAD-VEST
  • Valkrins: 4 FINSTAD
  • Kyrkjesogn: 2061001 Skårer
  • Tettstad: Oslo

Finstadkroken

Finstadkroken er ein veg i Lørenskog kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finstadkroken 4 1475 FINSTADJORDET 59.9105, 10.9588 98 / 54
Finstadkroken 6 1475 FINSTADJORDET 59.9103, 10.9586 98 / 55
Finstadkroken 8 1475 FINSTADJORDET 59.9100, 10.9586 98 / 56
Finstadkroken 10 1475 FINSTADJORDET 59.9099, 10.9585 98 / 70
Finstadkroken 12 1475 FINSTADJORDET 59.9097, 10.9582 98 / 57

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken