Finstadlia 154
1475 FINSTADJORDET

Finstadlia 154, 1475 FINSTADJORDET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finstadlia 154, 1475 FINSTADJORDET:

  • Postnummer: 1475 FINSTADJORDET
  • Gards-/bruksnummer: 98 / 71 i 0230
  • Grunnkrins: 504 FINSTAD-ØST
  • Valkrins: 4 FINSTAD
  • Kyrkjesogn: 2061001 Skårer
  • Tettstad: Oslo

Finstadlia

Finstadlia er ein veg i Lørenskog kommune med 118 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 193.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finstadlia 3 1475 FINSTADJORDET 59.9145, 10.9682 98 / 77
Finstadlia 11 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9694 98 / 72
Finstadlia 13 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9693 98 / 72
Finstadlia 17 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9693 98 / 72
Finstadlia 19 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9693 98 / 72
Finstadlia 21 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 23 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9690 98 / 72
Finstadlia 25 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 27 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 29 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 31 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 33 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 35 1475 FINSTADJORDET 59.9143, 10.9689 98 / 72
Finstadlia 37 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9686 98 / 72
Finstadlia 39 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9685 98 / 72
Finstadlia 41 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9684 98 / 72
Finstadlia 43 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9684 98 / 72
Finstadlia 45 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9683 98 / 72
Finstadlia 47 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9682 98 / 72
Finstadlia 49 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9682 98 / 72
Finstadlia 51 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9681 98 / 72
Finstadlia 53 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9680 98 / 72
Finstadlia 55 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9679 98 / 72
Finstadlia 57 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9676 98 / 72
Finstadlia 59 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9676 98 / 72
Finstadlia 61 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9677 98 / 72
Finstadlia 63 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9677 98 / 72
Finstadlia 65 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9676 98 / 72
Finstadlia 67 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9677 98 / 72
Finstadlia 69 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9671 98 / 72
Finstadlia 71 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9672 98 / 72
Finstadlia 73 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9674 98 / 72
Finstadlia 75 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9675 98 / 72
Finstadlia 77 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9676 98 / 72
Finstadlia 79 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9678 98 / 72
Finstadlia 81 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9679 98 / 72
Finstadlia 83 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9681 98 / 72
Finstadlia 85 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9681 98 / 72
Finstadlia 87 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9683 98 / 72
Finstadlia 89 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9684 98 / 72
Finstadlia 91 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9686 98 / 72
Finstadlia 93 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9687 98 / 72
Finstadlia 100 1475 FINSTADJORDET 59.9119, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 101 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 102 1475 FINSTADJORDET 59.9118, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 103 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 104 1475 FINSTADJORDET 59.9118, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 105 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 106 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 107 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 108 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 109 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 110 1475 FINSTADJORDET 59.9116, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 111 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 112 1475 FINSTADJORDET 59.9115, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 113 1475 FINSTADJORDET 59.9131, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 114 1475 FINSTADJORDET 59.9115, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 115 1475 FINSTADJORDET 59.9131, 10.9683 98 / 71
Finstadlia 116 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 117 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9681 98 / 71
Finstadlia 118 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 119 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9682 98 / 71
Finstadlia 120 1475 FINSTADJORDET 59.9112, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 121 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9683 98 / 71
Finstadlia 122 1475 FINSTADJORDET 59.9112, 10.9695 98 / 71
Finstadlia 123 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9685 98 / 71
Finstadlia 124 1475 FINSTADJORDET 59.9111, 10.9694 98 / 71
Finstadlia 125 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9686 98 / 71
Finstadlia 126 1475 FINSTADJORDET 59.9110, 10.9694 98 / 71
Finstadlia 127 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9688 98 / 71
Finstadlia 129 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 130 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9691 98 / 71
Finstadlia 131 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9690 98 / 71
Finstadlia 132 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9690 98 / 71
Finstadlia 133 1475 FINSTADJORDET 59.9131, 10.9694 98 / 71
Finstadlia 134 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 135 1475 FINSTADJORDET 59.9130, 10.9693 98 / 71
Finstadlia 136 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9688 98 / 71
Finstadlia 137 1475 FINSTADJORDET 59.9130, 10.9694 98 / 71
Finstadlia 138 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9687 98 / 71
Finstadlia 139 1475 FINSTADJORDET 59.9129, 10.9694 98 / 71
Finstadlia 140 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9686 98 / 71
Finstadlia 141 1475 FINSTADJORDET 59.9128, 10.9694 98 / 71
Finstadlia 142 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9685 98 / 71
Finstadlia 143 1475 FINSTADJORDET 59.9128, 10.9693 98 / 71
Finstadlia 144 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 145 1475 FINSTADJORDET 59.9127, 10.9693 98 / 71
Finstadlia 146 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9683 98 / 71
Finstadlia 147 1475 FINSTADJORDET 59.9127, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 148 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9682 98 / 71
Finstadlia 149 1475 FINSTADJORDET 59.9126, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 150 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9681 98 / 71
Finstadlia 151 1475 FINSTADJORDET 59.9126, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 152 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9680 98 / 71
Finstadlia 153 1475 FINSTADJORDET 59.9125, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 154 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9678 98 / 71
Finstadlia 155 1475 FINSTADJORDET 59.9125, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 156 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9677 98 / 71
Finstadlia 157 1475 FINSTADJORDET 59.9124, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 158 1475 FINSTADJORDET 59.9113, 10.9677 98 / 71
Finstadlia 159 1475 FINSTADJORDET 59.9124, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 161 1475 FINSTADJORDET 59.9123, 10.9689 98 / 71
Finstadlia 163 1475 FINSTADJORDET 59.9122, 10.9683 98 / 71
Finstadlia 165 1475 FINSTADJORDET 59.9122, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 167 1475 FINSTADJORDET 59.9122, 10.9686 98 / 71
Finstadlia 169 1475 FINSTADJORDET 59.9122, 10.9687 98 / 71
Finstadlia 171 1475 FINSTADJORDET 59.9122, 10.9688 98 / 71
Finstadlia 173 1475 FINSTADJORDET 59.9122, 10.9690 98 / 71
Finstadlia 175 1475 FINSTADJORDET 59.9121, 10.9691 98 / 71
Finstadlia 177 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9680 98 / 71
Finstadlia 179 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9682 98 / 71
Finstadlia 181 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9683 98 / 71
Finstadlia 183 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9684 98 / 71
Finstadlia 185 1475 FINSTADJORDET 59.9118, 10.9686 98 / 71
Finstadlia 187 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9687 98 / 71
Finstadlia 189 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9688 98 / 71
Finstadlia 191 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9690 98 / 71
Finstadlia 193 1475 FINSTADJORDET 59.9117, 10.9691 98 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken