Finstadsletta 183
1475 FINSTADJORDET

Finstadsletta 183, 1475 FINSTADJORDET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finstadsletta 183, 1475 FINSTADJORDET:

  • Postnummer: 1475 FINSTADJORDET
  • Gards-/bruksnummer: 98 / 74 i 0230
  • Grunnkrins: 504 FINSTAD-ØST
  • Valkrins: 4 FINSTAD
  • Kyrkjesogn: 2061001 Skårer
  • Tettstad: Oslo

Finstadsletta

Finstadsletta er ein veg i Lørenskog kommune med 115 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 185.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finstadsletta 1 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 3 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 5 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 7 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 9 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9606 98 / 73
Finstadsletta 11 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9606 98 / 73
Finstadsletta 13 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 15 1475 FINSTADJORDET 59.9143, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 17 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9594 98 / 73
Finstadsletta 19 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9597 98 / 73
Finstadsletta 21 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9598 98 / 73
Finstadsletta 23 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9599 98 / 73
Finstadsletta 25 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9600 98 / 73
Finstadsletta 27 1475 FINSTADJORDET 59.9141, 10.9602 98 / 73
Finstadsletta 29 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9598 98 / 73
Finstadsletta 31 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9600 98 / 73
Finstadsletta 33 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9601 98 / 73
Finstadsletta 35 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9603 98 / 73
Finstadsletta 37 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9603 98 / 73
Finstadsletta 39 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9605 98 / 73
Finstadsletta 41 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9606 98 / 73
Finstadsletta 43 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9607 98 / 73
Finstadsletta 45 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9609 98 / 73
Finstadsletta 47 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9601 98 / 73
Finstadsletta 49 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9603 98 / 73
Finstadsletta 51 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9604 98 / 73
Finstadsletta 53 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9606 98 / 73
Finstadsletta 55 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9607 98 / 73
Finstadsletta 57 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9608 98 / 73
Finstadsletta 59 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9610 98 / 73
Finstadsletta 61 1475 FINSTADJORDET 59.9131, 10.9613 98 / 73
Finstadsletta 63 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9614 98 / 73
Finstadsletta 65 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9613 98 / 73
Finstadsletta 67 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9614 98 / 73
Finstadsletta 69 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9613 98 / 73
Finstadsletta 71 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9613 98 / 73
Finstadsletta 73 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9613 98 / 73
Finstadsletta 75 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9613 98 / 73
Finstadsletta 81 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9636 98 / 73
Finstadsletta 83 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9635 98 / 73
Finstadsletta 85 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9633 98 / 73
Finstadsletta 87 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9632 98 / 73
Finstadsletta 89 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9631 98 / 73
Finstadsletta 91 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9629 98 / 73
Finstadsletta 93 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9628 98 / 73
Finstadsletta 95 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9626 98 / 73
Finstadsletta 97 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9623 98 / 73
Finstadsletta 99 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9623 98 / 73
Finstadsletta 100 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9659 98 / 74
Finstadsletta 101 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9623 98 / 73
Finstadsletta 102 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9660 98 / 74
Finstadsletta 103 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9623 98 / 73
Finstadsletta 104 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9662 98 / 74
Finstadsletta 105 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 106 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9663 98 / 74
Finstadsletta 107 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9623 98 / 73
Finstadsletta 108 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9664 98 / 74
Finstadsletta 109 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 110 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 111 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 112 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9667 98 / 74
Finstadsletta 113 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 114 1475 FINSTADJORDET 59.9142, 10.9668 98 / 74
Finstadsletta 115 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 116 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 117 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 118 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 119 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 120 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 121 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9624 98 / 73
Finstadsletta 122 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 123 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9628 98 / 73
Finstadsletta 124 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 125 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9629 98 / 73
Finstadsletta 126 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 127 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9630 98 / 73
Finstadsletta 128 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9667 98 / 74
Finstadsletta 129 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9632 98 / 73
Finstadsletta 130 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9666 98 / 74
Finstadsletta 131 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9633 98 / 73
Finstadsletta 132 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9664 98 / 74
Finstadsletta 133 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9635 98 / 73
Finstadsletta 134 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9663 98 / 74
Finstadsletta 135 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9636 98 / 73
Finstadsletta 136 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9662 98 / 74
Finstadsletta 137 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9637 98 / 73
Finstadsletta 138 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9660 98 / 74
Finstadsletta 139 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9639 98 / 73
Finstadsletta 140 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9657 98 / 74
Finstadsletta 142 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9657 98 / 74
Finstadsletta 144 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9657 98 / 74
Finstadsletta 146 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9658 98 / 74
Finstadsletta 148 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9658 98 / 74
Finstadsletta 150 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9658 98 / 74
Finstadsletta 151 1475 FINSTADJORDET 59.9137, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 152 1475 FINSTADJORDET 59.9138, 10.9658 98 / 74
Finstadsletta 153 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 154 1475 FINSTADJORDET 59.9139, 10.9658 98 / 74
Finstadsletta 155 1475 FINSTADJORDET 59.9136, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 156 1475 FINSTADJORDET 59.9140, 10.9658 98 / 74
Finstadsletta 157 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 159 1475 FINSTADJORDET 59.9135, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 161 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 163 1475 FINSTADJORDET 59.9134, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 165 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 167 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 169 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 171 1475 FINSTADJORDET 59.9132, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 173 1475 FINSTADJORDET 59.9131, 10.9648 98 / 74
Finstadsletta 175 1475 FINSTADJORDET 59.9130, 10.9647 98 / 74
Finstadsletta 177 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9651 98 / 74
Finstadsletta 179 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9653 98 / 74
Finstadsletta 181 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9654 98 / 74
Finstadsletta 183 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9655 98 / 74
Finstadsletta 185 1475 FINSTADJORDET 59.9133, 10.9657 98 / 74

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken