Finstadåsen 15
1475 FINSTADJORDET

Finstadåsen 15, 1475 FINSTADJORDET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finstadåsen 15, 1475 FINSTADJORDET:

  • Postnummer: 1475 FINSTADJORDET
  • Gards-/bruksnummer: 98 / 67 i 0230
  • Grunnkrins: 503 FINSTAD-VEST
  • Valkrins: 4 FINSTAD
  • Kyrkjesogn: 2061001 Skårer
  • Tettstad: Oslo

Finstadåsen

Finstadåsen er ein veg i Lørenskog kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finstadåsen 1 1475 FINSTADJORDET 59.9103, 10.9607 98 / 63
Finstadåsen 3 1475 FINSTADJORDET 59.9105, 10.9608 98 / 69
Finstadåsen 3B 1475 FINSTADJORDET 59.9105, 10.9610 98 / 91
Finstadåsen 5 1475 FINSTADJORDET 59.9105, 10.9605 98 / 64
Finstadåsen 7 1475 FINSTADJORDET 59.9103, 10.9602 98 / 65
Finstadåsen 9 1475 FINSTADJORDET 59.9102, 10.9599 98 / 66
Finstadåsen 11 1475 FINSTADJORDET 59.9105, 10.9598 98 / 62
Finstadåsen 13 1475 FINSTADJORDET 59.9106, 10.9592 98 / 68
Finstadåsen 15 1475 FINSTADJORDET 59.9104, 10.9593 98 / 67
Finstadåsen 17 1475 FINSTADJORDET 59.9100, 10.9591 98 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken