Fjellhamarveien 51
1472 FJELLHAMAR

Fjellhamarveien 51, 1472 FJELLHAMAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellhamarveien 51, 1472 FJELLHAMAR:

  • Postnummer: 1472 FJELLHAMAR
  • Gards-/bruksnummer: 113 / 54 i 0230
  • Grunnkrins: 209 BLÅKOLLEN
  • Valkrins: 2 FJELLHAMAR B
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Fjellhamarveien

Fjellhamarveien er ein veg i Lørenskog kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 27 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellhamarveien 27 1472 FJELLHAMAR 59.9443, 10.9946 107 / 1457
Fjellhamarveien 29 1472 FJELLHAMAR 59.9434, 10.9947 113 / 222
Fjellhamarveien 31 1472 FJELLHAMAR 59.9430, 10.9946 113 / 9
Fjellhamarveien 31A 1472 FJELLHAMAR 59.9432, 10.9944 113 / 9
Fjellhamarveien 31B 1472 FJELLHAMAR 59.9432, 10.9949 113 / 250
Fjellhamarveien 31C 1472 FJELLHAMAR 59.9430, 10.9943 113 / 337
Fjellhamarveien 31D 1472 FJELLHAMAR 59.9434, 10.9952 113 / 359
Fjellhamarveien 33 1472 FJELLHAMAR 59.9428, 10.9945 113 / 10
Fjellhamarveien 37 1472 FJELLHAMAR 59.9422, 10.9936 113 / 96
Fjellhamarveien 38 1472 FJELLHAMAR 59.9441, 10.9937 107 / 7
Fjellhamarveien 38A 1472 FJELLHAMAR 59.9438, 10.9930 107 / 1002
Fjellhamarveien 39 1472 FJELLHAMAR 59.9420, 10.9932 113 / 51
Fjellhamarveien 40 1472 FJELLHAMAR 59.9430, 10.9929 113 / 353
Fjellhamarveien 43 1472 FJELLHAMAR 59.9415, 10.9924 113 / 15
Fjellhamarveien 44A 1472 FJELLHAMAR 59.9418, 10.9902 113 / 354
Fjellhamarveien 44B 1472 FJELLHAMAR 59.9414, 10.9908 113 / 355
Fjellhamarveien 44C 1472 FJELLHAMAR 59.9423, 10.9897 113 / 357
Fjellhamarveien 45 1472 FJELLHAMAR 59.9413, 10.9923 113 / 12
Fjellhamarveien 45B 1472 FJELLHAMAR 59.9411, 10.9921 113 / 282
Fjellhamarveien 46 1472 FJELLHAMAR 59.9414, 10.9895 113 / 324
Fjellhamarveien 49 1472 FJELLHAMAR 59.9404, 10.9910 113 / 22
Fjellhamarveien 50 1472 FJELLHAMAR 59.9405, 10.9868 107 / 1
Fjellhamarveien 51 1472 FJELLHAMAR 59.9400, 10.9911 113 / 54
Fjellhamarveien 52 1472 FJELLHAMAR 59.9411, 10.9876 107 / 11
Fjellhamarveien 53 1472 FJELLHAMAR 59.9399, 10.9906 113 / 54
Fjellhamarveien 55 1472 FJELLHAMAR 59.9397, 10.9854 107 / 762
Fjellhamarveien 56A 1472 FJELLHAMAR 59.9404, 10.9856 107 / 1119
Fjellhamarveien 56B 1472 FJELLHAMAR 59.9404, 10.9853 107 / 1119
Fjellhamarveien 56C 1472 FJELLHAMAR 59.9405, 10.9851 107 / 1119
Fjellhamarveien 56D 1472 FJELLHAMAR 59.9405, 10.9849 107 / 1119
Fjellhamarveien 56E 1472 FJELLHAMAR 59.9405, 10.9847 107 / 1119
Fjellhamarveien 56F 1472 FJELLHAMAR 59.9406, 10.9844 107 / 1119
Fjellhamarveien 58 1472 FJELLHAMAR 59.9405, 10.9839 107 / 1218

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken