Forsetveien 12
1467 STRØMMEN

Forsetveien 12, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Forsetveien 12, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 60 i 0230
  • Grunnkrins: 604 BÅRLIBAKKEN
  • Valkrins: 7 KURLAND
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Forsetveien

Forsetveien er ein veg i Lørenskog kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Forsetveien 12 1467 STRØMMEN 59.9409, 11.0073 81 / 60
Forsetveien 13 1467 STRØMMEN 59.9411, 11.0076 81 / 43
Forsetveien 16 1467 STRØMMEN 59.9405, 11.0084 81 / 122
Forsetveien 17 1467 STRØMMEN 59.9409, 11.0086 81 / 119
Forsetveien 18 1467 STRØMMEN 59.9403, 11.0083 81 / 121
Forsetveien 19 1467 STRØMMEN 59.9406, 11.0090 81 / 118
Forsetveien 20 1467 STRØMMEN 59.9401, 11.0080 81 / 120
Forsetveien 21 1467 STRØMMEN 59.9403, 11.0090 81 / 117
Forsetveien 22 1467 STRØMMEN 59.9399, 11.0077 81 / 170
Forsetveien 23 1467 STRØMMEN 59.9401, 11.0087 81 / 116
Forsetveien 24 1467 STRØMMEN 59.9399, 11.0076 81 / 170
Forsetveien 26 1467 STRØMMEN 59.9397, 11.0076 81 / 174

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken