Apalveien 8
4371 EGERSUND

Apalveien 8, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Apalveien 8, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1035 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 407 LYGRE
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Apalveien

Apalveien er ein veg i Eigersund kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Apalveien 1 4371 EGERSUND 58.4381, 6.0036 13 / 1028
Apalveien 2 4371 EGERSUND 58.4381, 6.0041 13 / 1029
Apalveien 3 4371 EGERSUND 58.4378, 6.0034 13 / 1031
Apalveien 4 4371 EGERSUND 58.4379, 6.0039 13 / 1032
Apalveien 5 4371 EGERSUND 58.4376, 6.0031 13 / 1033
Apalveien 6 4371 EGERSUND 58.4377, 6.0038 13 / 1034
Apalveien 8 4371 EGERSUND 58.4375, 6.0035 13 / 1035

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken