Berget 4
4371 EGERSUND

Berget 4, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Berget 4, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 227 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 406 RUNDEVOLL VEST
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Berget

Berget er ein veg i Eigersund kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Berget 1 4371 EGERSUND 58.4416, 5.9960 12 / 224
Berget 2 4371 EGERSUND 58.4414, 5.9960 12 / 225
Berget 3 4371 EGERSUND 58.4416, 5.9954 12 / 226
Berget 4 4371 EGERSUND 58.4411, 5.9956 12 / 227
Berget 5 4371 EGERSUND 58.4416, 5.9951 12 / 228
Berget 6 4371 EGERSUND 58.4413, 1,000.0000 12 / 229
Berget 8 4371 EGERSUND 58.4413, 5.9952 12 / 230

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken