Einerbakken 2
4371 EGERSUND

Einerbakken 2, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Einerbakken 2, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 232 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Einerbakken

Einerbakken er ein veg i Eigersund kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Einerbakken 1 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9987 12 / 231
Einerbakken 2 4371 EGERSUND 58.4401, 5.9988 12 / 232
Einerbakken 3 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9989 12 / 233
Einerbakken 4 4371 EGERSUND 58.4400, 5.9992 12 / 234
Einerbakken 5 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9993 12 / 235
Einerbakken 6 4371 EGERSUND 58.4401, 5.9993 12 / 236
Einerbakken 7 4371 EGERSUND 58.4397, 5.9995 12 / 237
Einerbakken 8 4371 EGERSUND 58.4404, 5.9992 12 / 238
Einerbakken 9 4371 EGERSUND 58.4396, 6.0000 12 / 239
Einerbakken 10 4371 EGERSUND 58.4403, 5.9997 12 / 241
Einerbakken 11 4371 EGERSUND 58.4396, 6.0005 12 / 244
Einerbakken 12 4371 EGERSUND 58.4404, 6.0001 13 / 1109
Einerbakken 13 4371 EGERSUND 58.4400, 6.0007 13 / 1111
Einerbakken 14 4371 EGERSUND 58.4404, 6.0005 13 / 1112
Einerbakken 15 4371 EGERSUND 58.4398, 6.0003 13 / 1113
Einerbakken 16 4371 EGERSUND 58.4407, 6.0008 13 / 1114
Einerbakken 17 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9999 13 / 1115
Einerbakken 19 4371 EGERSUND 58.4400, 5.9997 12 / 246
Einerbakken 21 4371 EGERSUND 58.4401, 6.0001 13 / 1116
Einerbakken 23 4371 EGERSUND 58.4402, 6.0005 13 / 1117
Einerbakken 25 4371 EGERSUND 58.4402, 6.0010 13 / 1118
Einerbakken 27 4371 EGERSUND 58.4404, 6.0013 13 / 1122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken