Fjellstedveien 29
4371 EGERSUND

Fjellstedveien 29, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellstedveien 29, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 116 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Fjellstedveien

Fjellstedveien er ein veg i Eigersund kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellstedveien 1A 4371 EGERSUND 58.4448, 5.9993 12 / 6
Fjellstedveien 1B 4371 EGERSUND 58.4448, 5.9993 12 / 6
Fjellstedveien 2A 4371 EGERSUND 58.4447, 5.9988 12 / 586
Fjellstedveien 2B 4371 EGERSUND 58.4447, 5.9989 12 / 586
Fjellstedveien 3A 4371 EGERSUND 58.4446, 5.9993 12 / 587
Fjellstedveien 3B 4371 EGERSUND 58.4445, 5.9993 12 / 587
Fjellstedveien 4 4371 EGERSUND 58.4445, 5.9989 12 / 104
Fjellstedveien 5 4371 EGERSUND 58.4446, 5.9996 12 / 588
Fjellstedveien 6 4371 EGERSUND 58.4443, 5.9989 12 / 105
Fjellstedveien 7 4371 EGERSUND 58.4441, 5.9993 12 / 106
Fjellstedveien 8 4371 EGERSUND 58.4441, 5.9987 12 / 107
Fjellstedveien 9 4371 EGERSUND 58.4439, 5.9991 12 / 108
Fjellstedveien 10 4371 EGERSUND 58.4439, 5.9983 12 / 109
Fjellstedveien 11 4371 EGERSUND 58.4437, 5.9989 12 / 110
Fjellstedveien 12 4371 EGERSUND 58.4437, 5.9983 12 / 111
Fjellstedveien 13 4371 EGERSUND 58.4435, 5.9988 12 / 113
Fjellstedveien 14 4371 EGERSUND 58.4434, 5.9982 12 / 114
Fjellstedveien 15 4371 EGERSUND 58.4434, 5.9992 12 / 115
Fjellstedveien 16 4371 EGERSUND 58.4430, 5.9993 12 / 124
Fjellstedveien 17 4371 EGERSUND 58.4433, 5.9994 12 / 122
Fjellstedveien 18 4371 EGERSUND 58.4425, 5.9997 12 / 130
Fjellstedveien 19 4371 EGERSUND 58.4434, 5.9998 12 / 121
Fjellstedveien 20 4371 EGERSUND 58.4427, 5.9996 12 / 127
Fjellstedveien 21 4371 EGERSUND 58.4435, 5.9998 12 / 120
Fjellstedveien 22 4371 EGERSUND 58.4429, 5.9998 12 / 126
Fjellstedveien 23 4371 EGERSUND 58.4436, 6.0004 13 / 1200
Fjellstedveien 24 4371 EGERSUND 58.4432, 6.0000 12 / 125
Fjellstedveien 25 4371 EGERSUND 58.4439, 6.0001 13 / 1201
Fjellstedveien 26 4371 EGERSUND 58.4434, 6.0005 13 / 1203
Fjellstedveien 27 4371 EGERSUND 58.4438, 5.9997 12 / 75
Fjellstedveien 28 4371 EGERSUND 58.4436, 6.0011 13 / 1206
Fjellstedveien 29 4371 EGERSUND 58.4442, 5.9996 12 / 116
Fjellstedveien 30 4371 EGERSUND 58.4438, 6.0007 13 / 1207
Fjellstedveien 32 4371 EGERSUND 58.4441, 6.0005 13 / 1208
Fjellstedveien 34 4371 EGERSUND 58.4443, 6.0000 13 / 727
Fjellstedveien 36 4371 EGERSUND 58.4444, 6.0002 13 / 728

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken