Fjellveien 16A
4370 EGERSUND

Fjellveien 16A, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellveien 16A, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 308 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 404 ÅRSTAD
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Fjellveien

Fjellveien er ein veg i Eigersund kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellveien 1 4370 EGERSUND 58.4506, 6.0069 13 / 1819
Fjellveien 1B 4370 EGERSUND 58.4505, 6.0066 13 / 1820
Fjellveien 1C 4370 EGERSUND 58.4505, 6.0066 13 / 1820
Fjellveien 3 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0069 13 / 1822
Fjellveien 5 4370 EGERSUND 58.4502, 6.0068 13 / 1824
Fjellveien 6 4370 EGERSUND 58.4503, 6.0073 13 / 1825
Fjellveien 7 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0068 13 / 2007
Fjellveien 8 4370 EGERSUND 58.4501, 6.0072 13 / 172
Fjellveien 9 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0068 13 / 2375
Fjellveien 10 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0075 13 / 187
Fjellveien 11 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0066 13 / 228
Fjellveien 12 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0077 13 / 186
Fjellveien 13 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0062 13 / 412
Fjellveien 14 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0076 13 / 301
Fjellveien 16A 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0071 13 / 308
Fjellveien 16B 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0072 13 / 308
Fjellveien 16C 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0074 13 / 308
Fjellveien 18 4370 EGERSUND 58.4496, 6.0072 13 / 189
Fjellveien 20 4370 EGERSUND 58.4494, 6.0068 13 / 710
Fjellveien 22 4370 EGERSUND 58.4496, 6.0068 13 / 183
Fjellveien 24 4370 EGERSUND 58.4496, 6.0065 13 / 182
Fjellveien 26 4370 EGERSUND 58.4496, 6.0062 13 / 145

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken