Fløygaten 11
4371 EGERSUND

Fløygaten 11, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fløygaten 11, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 148 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 401 HUSABØ
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Fløygaten

Fløygaten er ei gate i Eigersund kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fløygaten 1 4371 EGERSUND 58.4481, 5.9971 12 / 148
Fløygaten 2 4371 EGERSUND 58.4484, 1,000.0000 12 / 408
Fløygaten 3 4371 EGERSUND 58.4481, 5.9967 12 / 148
Fløygaten 4 4371 EGERSUND 58.4486, 5.9964 12 / 401
Fløygaten 5 4371 EGERSUND 58.4481, 5.9963 12 / 514
Fløygaten 8 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9964 12 / 148
Fløygaten 10 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9964 12 / 148
Fløygaten 11 4371 EGERSUND 58.4483, 5.9958 12 / 148
Fløygaten 13 4371 EGERSUND 58.4486, 5.9959 12 / 519
Fløygaten 15 4371 EGERSUND 58.4486, 5.9959 12 / 519
Fløygaten 17 4371 EGERSUND 58.4487, 5.9957 12 / 519
Fløygaten 19 4371 EGERSUND 58.4486, 5.9957 12 / 519

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken