Granveien 22
4371 EGERSUND

Granveien 22, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Granveien 22, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 334 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 406 RUNDEVOLL VEST
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Granveien

Granveien er ein veg i Eigersund kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Granveien 1 4371 EGERSUND 58.4391, 5.9973 12 / 247
Granveien 2 4371 EGERSUND 58.4392, 5.9981 12 / 248
Granveien 3 4371 EGERSUND 58.4390, 5.9969 12 / 249
Granveien 4 4371 EGERSUND 58.4390, 5.9984 12 / 250
Granveien 5 4371 EGERSUND 58.4393, 5.9968 12 / 251
Granveien 6 4371 EGERSUND 58.4388, 5.9987 12 / 252
Granveien 7 4371 EGERSUND 58.4392, 5.9962 12 / 262
Granveien 8 4371 EGERSUND 58.4387, 5.9988 12 / 253
Granveien 9 4371 EGERSUND 58.4390, 5.9963 12 / 254
Granveien 10 4371 EGERSUND 58.4390, 5.9977 12 / 255
Granveien 10A 4371 EGERSUND 58.4389, 5.9979 12 / 256
Granveien 10B 4371 EGERSUND 58.4389, 5.9980 12 / 257
Granveien 10C 4371 EGERSUND 58.4388, 5.9981 12 / 258
Granveien 10D 4371 EGERSUND 58.4387, 5.9982 12 / 259
Granveien 11 4371 EGERSUND 58.4390, 5.9955 12 / 260
Granveien 12 4371 EGERSUND 58.4388, 5.9974 12 / 261
Granveien 16 4371 EGERSUND 58.4384, 5.9972 12 / 340
Granveien 18 4371 EGERSUND 58.4386, 5.9968 12 / 338
Granveien 20 4371 EGERSUND 58.4387, 5.9965 12 / 336
Granveien 22 4371 EGERSUND 58.4386, 5.9962 12 / 334
Granveien 24 4371 EGERSUND 58.4385, 5.9958 12 / 333

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken