Hyvingeveien 21
4371 EGERSUND

Hyvingeveien 21, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hyvingeveien 21, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 281 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 406 RUNDEVOLL VEST
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Hyvingeveien

Hyvingeveien er ein veg i Eigersund kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hyvingeveien 1 4371 EGERSUND 58.4404, 5.9965 12 / 265
Hyvingeveien 2 4371 EGERSUND 58.4402, 5.9967 12 / 266
Hyvingeveien 3 4371 EGERSUND 58.4403, 5.9962 12 / 267
Hyvingeveien 4 4371 EGERSUND 58.4401, 5.9964 12 / 268
Hyvingeveien 5 4371 EGERSUND 58.4401, 5.9959 12 / 269
Hyvingeveien 6 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9962 12 / 270
Hyvingeveien 7 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9956 12 / 271
Hyvingeveien 8 4371 EGERSUND 58.4397, 5.9960 12 / 272
Hyvingeveien 9 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9951 12 / 273
Hyvingeveien 10 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9966 12 / 274
Hyvingeveien 11 4371 EGERSUND 58.4396, 5.9954 12 / 275
Hyvingeveien 12 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9969 12 / 276
Hyvingeveien 13 4371 EGERSUND 58.4394, 5.9956 12 / 277
Hyvingeveien 15 4371 EGERSUND 58.4392, 5.9957 12 / 278
Hyvingeveien 17 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9962 12 / 279
Hyvingeveien 19 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9966 12 / 280
Hyvingeveien 21 4371 EGERSUND 58.4396, 5.9969 12 / 281
Hyvingeveien 23 4371 EGERSUND 58.4397, 5.9973 12 / 282

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken