Iglatjørnveien 12
4371 EGERSUND

Iglatjørnveien 12, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Iglatjørnveien 12, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1067 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 406 RUNDEVOLL VEST
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Iglatjørnveien

Iglatjørnveien er ein veg i Eigersund kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Iglatjørnveien 1 4371 EGERSUND 58.4364, 6.0005 13 / 855
Iglatjørnveien 2 4371 EGERSUND 58.4363, 6.0000 13 / 1057
Iglatjørnveien 3 4371 EGERSUND 58.4363, 6.0005 13 / 855
Iglatjørnveien 4 4371 EGERSUND 58.4363, 5.9996 13 / 1059
Iglatjørnveien 5A 4371 EGERSUND 58.4361, 6.0007 13 / 853
Iglatjørnveien 5B 4371 EGERSUND 58.4360, 6.0007 13 / 852
Iglatjørnveien 6 4371 EGERSUND 58.4360, 5.9999 13 / 1061
Iglatjørnveien 7 4371 EGERSUND 58.4358, 6.0009 13 / 1062
Iglatjørnveien 8 4371 EGERSUND 58.4361, 6.0002 13 / 1063
Iglatjørnveien 9 4371 EGERSUND 58.4356, 6.0012 13 / 1064
Iglatjørnveien 10 4371 EGERSUND 58.4356, 6.0006 13 / 1065
Iglatjørnveien 11 4371 EGERSUND 58.4354, 6.0013 13 / 1066
Iglatjørnveien 12 4371 EGERSUND 58.4354, 6.0007 13 / 1067
Iglatjørnveien 13 4371 EGERSUND 58.4352, 6.0012 13 / 1068
Iglatjørnveien 14 4371 EGERSUND 58.4352, 6.0005 13 / 1069
Iglatjørnveien 15 4371 EGERSUND 58.4350, 6.0012 13 / 1070
Iglatjørnveien 16 4371 EGERSUND 58.4353, 6.0002 13 / 1071
Iglatjørnveien 17 4371 EGERSUND 58.4350, 6.0008 13 / 1072
Iglatjørnveien 18 4371 EGERSUND 58.4352, 5.9998 13 / 1073
Iglatjørnveien 19 4371 EGERSUND 58.4348, 6.0010 13 / 1074
Iglatjørnveien 20 4371 EGERSUND 58.4350, 6.0000 13 / 1075
Iglatjørnveien 21 4371 EGERSUND 58.4346, 6.0008 13 / 2046
Iglatjørnveien 22 4371 EGERSUND 58.4349, 6.0001 13 / 1076
Iglatjørnveien 24 4371 EGERSUND 58.4347, 6.0003 13 / 1077
Iglatjørnveien 26 4371 EGERSUND 58.4345, 6.0002 13 / 2064
Iglatjørnveien 28 4371 EGERSUND 58.4344, 6.0003 13 / 2065
Iglatjørnveien 30 4371 EGERSUND 58.4343, 6.0003 13 / 2066

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken