Johan Feyers gate 13
4370 EGERSUND

Johan Feyers gate 13, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Johan Feyers gate 13, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1396 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 401 HUSABØ
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Johan Feyers gate

Johan Feyers gate er ei gate i Eigersund kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Johan Feyers gate 2 4370 EGERSUND 58.4513, 6.0000 13 / 1849
Johan Feyers gate 3 4370 EGERSUND 58.4510, 5.9999 13 / 1379
Johan Feyers gate 4 4370 EGERSUND 58.4512, 6.0002 13 / 1380
Johan Feyers gate 5 4370 EGERSUND 58.4506, 6.0005 13 / 1384
Johan Feyers gate 6 4370 EGERSUND 58.4511, 6.0003 13 / 1386
Johan Feyers gate 7 4370 EGERSUND 58.4505, 6.0006 13 / 1387
Johan Feyers gate 9 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0007 13 / 1390
Johan Feyers gate 10 4370 EGERSUND 58.4508, 6.0009 13 / 1394
Johan Feyers gate 11 4370 EGERSUND 58.4501, 6.0012 13 / 1393
Johan Feyers gate 12 4370 EGERSUND 58.4507, 6.0009 13 / 1394
Johan Feyers gate 13 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0015 13 / 1396
Johan Feyers gate 15 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0016 13 / 1397
Johan Feyers gate 16 4370 EGERSUND 58.4507, 6.0012 13 / 1400
Johan Feyers gate 17 4370 EGERSUND 58.4496, 6.0018 13 / 1403
Johan Feyers gate 18 4370 EGERSUND 58.4503, 6.0014 13 / 2000
Johan Feyers gate 20 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0018 13 / 1405
Johan Feyers gate 22 4370 EGERSUND 58.4497, 6.0022 13 / 1406

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken