Kirkegaten 34
4370 EGERSUND

Kirkegaten 34, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkegaten 34, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1468 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 404 ÅRSTAD
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Kirkegaten

Kirkegaten er ei gate i Eigersund kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkegaten 1 4370 EGERSUND 58.4514, 6.0003 13 / 1849
Kirkegaten 2 4370 EGERSUND 58.4513, 6.0007 13 / 1432
Kirkegaten 3 4370 EGERSUND 58.4513, 6.0004 13 / 1428
Kirkegaten 4 4370 EGERSUND 58.4512, 6.0008 13 / 1432
Kirkegaten 5 4370 EGERSUND 58.4512, 6.0005 13 / 1433
Kirkegaten 6 4370 EGERSUND 58.4511, 6.0010 13 / 1436
Kirkegaten 7 4370 EGERSUND 58.4511, 6.0006 13 / 1433
Kirkegaten 9 4370 EGERSUND 58.4509, 6.0010 13 / 1439
Kirkegaten 10 4370 EGERSUND 58.4509, 6.0014 13 / 1351
Kirkegaten 11 4370 EGERSUND 58.4509, 6.0011 13 / 1442
Kirkegaten 12 4370 EGERSUND 58.4508, 6.0017 13 / 1444
Kirkegaten 13 4370 EGERSUND 58.4509, 6.0012 13 / 1445
Kirkegaten 14 4370 EGERSUND 58.4506, 6.0019 13 / 1446
Kirkegaten 15 4370 EGERSUND 58.4508, 6.0013 13 / 1447
Kirkegaten 16 4370 EGERSUND 58.4506, 6.0020 13 / 1448
Kirkegaten 17 4370 EGERSUND 58.4507, 6.0015 13 / 1449
Kirkegaten 18 4370 EGERSUND 58.4505, 6.0022 13 / 1450
Kirkegaten 19 4370 EGERSUND 58.4506, 6.0017 13 / 1451
Kirkegaten 20 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0022 13 / 1452
Kirkegaten 21 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0020 13 / 1453
Kirkegaten 22 4370 EGERSUND 58.4505, 6.0024 13 / 1454
Kirkegaten 23 4370 EGERSUND 58.4503, 6.0021 13 / 1455
Kirkegaten 24 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0025 13 / 1456
Kirkegaten 25 4370 EGERSUND 58.4502, 6.0023 13 / 1457
Kirkegaten 26 4370 EGERSUND 58.4503, 6.0023 13 / 1458
Kirkegaten 27 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0025 13 / 1459
Kirkegaten 28 4370 EGERSUND 58.4503, 6.0024 13 / 1460
Kirkegaten 29 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0026 13 / 1461
Kirkegaten 30 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0028 13 / 1463
Kirkegaten 32 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0028 13 / 1465
Kirkegaten 32B 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0031 13 / 1466
Kirkegaten 34 4370 EGERSUND 58.4497, 6.0032 13 / 1468
Kirkegaten 36 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0035 13 / 1473

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken