Kjeld Bugges gate 14
4371 EGERSUND

Kjeld Bugges gate 14, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjeld Bugges gate 14, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 522 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 401 HUSABØ
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Kjeld Bugges gate

Kjeld Bugges gate er ei gate i Eigersund kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjeld Bugges gate 1 4371 EGERSUND 58.4495, 6.0022 13 / 10
Kjeld Bugges gate 2A 4371 EGERSUND 58.4496, 6.0015 13 / 1828
Kjeld Bugges gate 2B 4371 EGERSUND 58.4496, 6.0015 13 / 1828
Kjeld Bugges gate 2C 4371 EGERSUND 58.4496, 6.0016 13 / 1828
Kjeld Bugges gate 2D 4371 EGERSUND 58.4495, 6.0013 13 / 1302
Kjeld Bugges gate 4 4371 EGERSUND 58.4494, 6.0009 13 / 1304
Kjeld Bugges gate 6 4371 EGERSUND 58.4494, 6.0006 13 / 1308
Kjeld Bugges gate 8 4371 EGERSUND 58.4493, 6.0003 13 / 1311
Kjeld Bugges gate 10 4371 EGERSUND 58.4493, 5.9999 13 / 1317
Kjeld Bugges gate 12 4371 EGERSUND 58.4491, 5.9996 12 / 495
Kjeld Bugges gate 14 4371 EGERSUND 58.4490, 5.9993 12 / 522
Kjeld Bugges gate 15 4371 EGERSUND 58.4487, 5.9996 12 / 494
Kjeld Bugges gate 16 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9990 12 / 400
Kjeld Bugges gate 17 4371 EGERSUND 58.4486, 5.9993 12 / 148
Kjeld Bugges gate 18 4371 EGERSUND 58.4487, 5.9986 12 / 148
Kjeld Bugges gate 19 4371 EGERSUND 58.4485, 5.9990 12 / 571
Kjeld Bugges gate 20 4371 EGERSUND 58.4485, 5.9983 12 / 148
Kjeld Bugges gate 21 4371 EGERSUND 58.4480, 5.9980 12 / 432
Kjeld Bugges gate 22 4371 EGERSUND 58.4485, 5.9979 12 / 148
Kjeld Bugges gate 24 4371 EGERSUND 58.4481, 5.9975 12 / 558
Kjeld Bugges gate 26 4371 EGERSUND 58.4479, 5.9970 12 / 515
Kjeld Bugges gate 27 4371 EGERSUND 58.4472, 5.9974 12 / 445
Kjeld Bugges gate 28 4371 EGERSUND 58.4479, 5.9966 12 / 148
Kjeld Bugges gate 29 4371 EGERSUND 58.4471, 5.9976 12 / 427
Kjeld Bugges gate 30 4371 EGERSUND 58.4477, 5.9968 12 / 474
Kjeld Bugges gate 32 4371 EGERSUND 58.4477, 5.9967 12 / 552
Kjeld Bugges gate 34 4371 EGERSUND 58.4474, 5.9968 12 / 455
Kjeld Bugges gate 36 4371 EGERSUND 58.4474, 5.9967 12 / 454
Kjeld Bugges gate 38 4371 EGERSUND 58.4472, 5.9968 12 / 443
Kjeld Bugges gate 40 4371 EGERSUND 58.4471, 5.9967 12 / 447
Kjeld Bugges gate 42 4371 EGERSUND 58.4469, 5.9971 12 / 472
Kjeld Bugges gate 44 4371 EGERSUND 58.4469, 5.9970 12 / 1
Kjeld Bugges gate 46 4371 EGERSUND 58.4468, 5.9973 12 / 446
Kjeld Bugges gate 48 4371 EGERSUND 58.4467, 5.9973 12 / 1
Kjeld Bugges gate 50 4371 EGERSUND 58.4458, 5.9986 12 / 1
Kjeld Bugges gate 52 4371 EGERSUND 58.4457, 5.9988 12 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken