Korsørveien 9
4371 EGERSUND

Korsørveien 9, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Korsørveien 9, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 1 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 406 RUNDEVOLL VEST
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Korsørveien

Korsørveien er ein veg i Eigersund kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Korsørveien 1 4371 EGERSUND 58.4413, 5.9932 12 / 583
Korsørveien 2 4371 EGERSUND 58.4414, 5.9925 12 / 1
Korsørveien 3 4371 EGERSUND 58.4415, 5.9930 12 / 577
Korsørveien 4 4371 EGERSUND 58.4416, 5.9921 12 / 416
Korsørveien 5 4371 EGERSUND 58.4418, 5.9924 12 / 436
Korsørveien 6 4371 EGERSUND 58.4418, 5.9919 12 / 399
Korsørveien 7 4371 EGERSUND 58.4421, 5.9923 12 / 452
Korsørveien 8 4371 EGERSUND 58.4421, 5.9917 12 / 1
Korsørveien 9 4371 EGERSUND 58.4423, 5.9926 12 / 1
Korsørveien 21 4371 EGERSUND 58.4430, 5.9934 12 / 497

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken