Kløverveien 1
4371 EGERSUND

Kløverveien 1, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kløverveien 1, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1181 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 407 LYGRE
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Kløverveien

Kløverveien er ein veg i Eigersund kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kløverveien 1 4371 EGERSUND 58.4402, 6.0048 13 / 1181
Kløverveien 2 4371 EGERSUND 58.4405, 6.0050 13 / 628
Kløverveien 3A 4371 EGERSUND 58.4400, 6.0047 13 / 1182
Kløverveien 3B 4371 EGERSUND 58.4400, 6.0048 13 / 894
Kløverveien 4 4371 EGERSUND 58.4404, 6.0051 13 / 629
Kløverveien 5 4371 EGERSUND 58.4398, 6.0049 13 / 1183
Kløverveien 7A 4371 EGERSUND 58.4396, 6.0050 13 / 1184
Kløverveien 7B 4371 EGERSUND 58.4395, 6.0050 13 / 2039
Kløverveien 8 4371 EGERSUND 58.4401, 6.0053 13 / 1955
Kløverveien 9 4371 EGERSUND 58.4398, 6.0046 13 / 1185
Kløverveien 10 4371 EGERSUND 58.4399, 6.0054 13 / 1953
Kløverveien 11A 4371 EGERSUND 58.4395, 6.0045 13 / 878
Kløverveien 11B 4371 EGERSUND 58.4394, 6.0045 13 / 1186
Kløverveien 12A 4371 EGERSUND 58.4396, 6.0055 13 / 1187
Kløverveien 12B 4371 EGERSUND 58.4395, 6.0054 13 / 1956
Kløverveien 14A 4371 EGERSUND 58.4393, 6.0055 13 / 1189
Kløverveien 14B 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0055 13 / 1958
Kløverveien 15 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0050 13 / 1190
Kløverveien 16A 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0055 13 / 1193
Kløverveien 16B 4371 EGERSUND 58.4391, 6.0055 13 / 1192
Kløverveien 17A 4371 EGERSUND 58.4390, 6.0050 13 / 1962
Kløverveien 17B 4371 EGERSUND 58.4389, 6.0050 13 / 1194
Kløverveien 18 4371 EGERSUND 58.4389, 6.0056 13 / 1195
Kløverveien 19A 4371 EGERSUND 58.4387, 6.0051 13 / 879
Kløverveien 19B 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0051 13 / 1196
Kløverveien 20A 4371 EGERSUND 58.4387, 6.0056 13 / 1197
Kløverveien 20B 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0056 13 / 885
Kløverveien 21 4371 EGERSUND 58.4384, 6.0050 13 / 980
Kløverveien 23 4371 EGERSUND 58.4380, 6.0050 13 / 984
Kløverveien 24 4371 EGERSUND 58.4380, 6.0057 13 / 432
Kløverveien 25 4371 EGERSUND 58.4376, 6.0057 13 / 762
Kløverveien 27 4371 EGERSUND 58.4374, 6.0057 13 / 764
Kløverveien 29 4371 EGERSUND 58.4373, 6.0058 13 / 936

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken