Ludvig Feylings gate 24
4370 EGERSUND

Ludvig Feylings gate 24, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ludvig Feylings gate 24, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1801 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 402 EGERSUND VEST
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Ludvig Feylings gate

Ludvig Feylings gate er ei gate i Eigersund kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 38.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ludvig Feylings gate 14 4370 EGERSUND 58.4494, 5.9965 13 / 1786
Ludvig Feylings gate 15 4370 EGERSUND 58.4494, 5.9969 13 / 1788
Ludvig Feylings gate 16 4370 EGERSUND 58.4495, 5.9967 13 / 1789
Ludvig Feylings gate 17 4370 EGERSUND 58.4494, 5.9971 13 / 1790
Ludvig Feylings gate 18 4370 EGERSUND 58.4495, 5.9969 13 / 1794
Ludvig Feylings gate 20 4370 EGERSUND 58.4496, 5.9971 13 / 1796
Ludvig Feylings gate 21 4370 EGERSUND 58.4496, 5.9975 13 / 1798
Ludvig Feylings gate 22 4370 EGERSUND 58.4497, 5.9974 13 / 1800
Ludvig Feylings gate 24 4370 EGERSUND 58.4498, 5.9977 13 / 1801
Ludvig Feylings gate 25 4370 EGERSUND 58.4498, 5.9981 13 / 1802
Ludvig Feylings gate 26 4370 EGERSUND 58.4499, 5.9980 13 / 1644
Ludvig Feylings gate 29 4370 EGERSUND 58.4500, 5.9988 13 / 1807
Ludvig Feylings gate 31 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9990 13 / 1811
Ludvig Feylings gate 33 4370 EGERSUND 58.4503, 5.9992 13 / 1813
Ludvig Feylings gate 34 4370 EGERSUND 58.4503, 5.9990 13 / 1814
Ludvig Feylings gate 35 4370 EGERSUND 58.4503, 5.9995 13 / 1815
Ludvig Feylings gate 36 4370 EGERSUND 58.4504, 5.9992 13 / 1816
Ludvig Feylings gate 37 4370 EGERSUND 58.4503, 5.9994 13 / 1817
Ludvig Feylings gate 38 4370 EGERSUND 58.4504, 5.9993 13 / 1818

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken