Lyngveien 32
4371 EGERSUND

Lyngveien 32, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lyngveien 32, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1134 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Lyngveien

Lyngveien er ein veg i Eigersund kommune med 65 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 74.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lyngveien 1 4371 EGERSUND 58.4410, 5.9975 12 / 149
Lyngveien 2 4371 EGERSUND 58.4410, 5.9985 12 / 151
Lyngveien 3 4371 EGERSUND 58.4407, 5.9977 12 / 152
Lyngveien 4 4371 EGERSUND 58.4408, 5.9982 12 / 153
Lyngveien 5 4371 EGERSUND 58.4404, 5.9986 12 / 154
Lyngveien 6 4371 EGERSUND 58.4407, 5.9988 12 / 155
Lyngveien 7 4371 EGERSUND 58.4413, 6.0004 12 / 147
Lyngveien 8 4371 EGERSUND 58.4409, 5.9988 12 / 158
Lyngveien 9 4371 EGERSUND 58.4411, 6.0007 13 / 1119
Lyngveien 10 4371 EGERSUND 58.4412, 5.9992 12 / 159
Lyngveien 11 4371 EGERSUND 58.4409, 6.0009 13 / 1120
Lyngveien 12 4371 EGERSUND 58.4413, 5.9988 12 / 160
Lyngveien 13 4371 EGERSUND 58.4405, 6.0012 13 / 1121
Lyngveien 14 4371 EGERSUND 58.4415, 5.9992 12 / 162
Lyngveien 16 4371 EGERSUND 58.4414, 5.9995 12 / 164
Lyngveien 17 4371 EGERSUND 58.4401, 6.0017 13 / 1123
Lyngveien 18 4371 EGERSUND 58.4415, 5.9997 12 / 165
Lyngveien 20 4371 EGERSUND 58.4417, 5.9995 12 / 142
Lyngveien 21 4371 EGERSUND 58.4397, 6.0021 13 / 1125
Lyngveien 22 4371 EGERSUND 58.4418, 5.9997 12 / 143
Lyngveien 23 4371 EGERSUND 58.4397, 6.0024 13 / 1126
Lyngveien 24 4371 EGERSUND 58.4417, 6.0000 12 / 166
Lyngveien 25 4371 EGERSUND 58.4395, 6.0022 13 / 1127
Lyngveien 26 4371 EGERSUND 58.4412, 6.0013 13 / 1128
Lyngveien 27 4371 EGERSUND 58.4394, 6.0027 13 / 1129
Lyngveien 28 4371 EGERSUND 58.4408, 6.0017 13 / 1130
Lyngveien 29 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0027 13 / 1131
Lyngveien 30 4371 EGERSUND 58.4406, 6.0018 13 / 1132
Lyngveien 31 4371 EGERSUND 58.4390, 6.0027 13 / 1133
Lyngveien 32 4371 EGERSUND 58.4403, 6.0020 13 / 1134
Lyngveien 33 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0023 13 / 1135
Lyngveien 34 4371 EGERSUND 58.4403, 6.0023 13 / 1136
Lyngveien 35 4371 EGERSUND 58.4389, 6.0022 13 / 1137
Lyngveien 36 4371 EGERSUND 58.4406, 6.0025 13 / 1138
Lyngveien 37 4371 EGERSUND 58.4388, 6.0025 13 / 1139
Lyngveien 38 4371 EGERSUND 58.4409, 6.0026 13 / 483
Lyngveien 39 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0022 13 / 1140
Lyngveien 40A 4371 EGERSUND 58.4407, 6.0029 13 / 1141
Lyngveien 40B 4371 EGERSUND 58.4406, 6.0029 13 / 1141
Lyngveien 41 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0017 13 / 1142
Lyngveien 42 4371 EGERSUND 58.4405, 6.0030 13 / 1144
Lyngveien 43 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0013 13 / 1145
Lyngveien 44 4371 EGERSUND 58.4402, 6.0029 13 / 1146
Lyngveien 45 4371 EGERSUND 58.4387, 6.0010 13 / 1147
Lyngveien 46 4371 EGERSUND 58.4401, 6.0026 13 / 1148
Lyngveien 47 4371 EGERSUND 58.4384, 6.0009 13 / 1149
Lyngveien 48 4371 EGERSUND 58.4399, 6.0029 13 / 1151
Lyngveien 49 4371 EGERSUND 58.4383, 6.0005 13 / 1153
Lyngveien 50 4371 EGERSUND 58.4396, 6.0030 13 / 1155
Lyngveien 51 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0007 13 / 1156
Lyngveien 52 4371 EGERSUND 58.4393, 6.0032 13 / 1160
Lyngveien 54 4371 EGERSUND 58.4390, 6.0032 13 / 1161
Lyngveien 56A 4371 EGERSUND 58.4388, 6.0035 13 / 1162
Lyngveien 56B 4371 EGERSUND 58.4388, 6.0034 13 / 1162
Lyngveien 56C 4371 EGERSUND 58.4389, 6.0034 13 / 1162
Lyngveien 56D 4371 EGERSUND 58.4388, 6.0033 13 / 1162
Lyngveien 58 4371 EGERSUND 58.4385, 6.0027 13 / 1163
Lyngveien 60 4371 EGERSUND 58.4384, 6.0023 13 / 1164
Lyngveien 62 4371 EGERSUND 58.4384, 6.0019 13 / 1165
Lyngveien 64 4371 EGERSUND 58.4382, 6.0020 13 / 1167
Lyngveien 66 4371 EGERSUND 58.4382, 6.0015 13 / 1169
Lyngveien 68 4371 EGERSUND 58.4384, 6.0015 13 / 1171
Lyngveien 70 4371 EGERSUND 58.4381, 6.0013 13 / 1173
Lyngveien 72 4371 EGERSUND 58.4381, 6.0009 13 / 1175
Lyngveien 74 4371 EGERSUND 58.4381, 6.0005 13 / 1176

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken