Løvenborgveien 3
4371 EGERSUND

Løvenborgveien 3, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løvenborgveien 3, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 564 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 406 RUNDEVOLL VEST
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Løvenborgveien

Løvenborgveien er ein veg i Eigersund kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løvenborgveien 1 4371 EGERSUND 58.4400, 5.9932 12 / 1
Løvenborgveien 3 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9932 12 / 564
Løvenborgveien 4 4371 EGERSUND 58.4402, 5.9921 12 / 574
Løvenborgveien 5 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9935 12 / 285
Løvenborgveien 6 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9921 12 / 510
Løvenborgveien 7 4371 EGERSUND 58.4396, 5.9938 12 / 286
Løvenborgveien 8A 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9924 12 / 509
Løvenborgveien 8B 4371 EGERSUND 58.4397, 5.9924 12 / 509
Løvenborgveien 9 4371 EGERSUND 58.4396, 5.9935 12 / 493
Løvenborgveien 10A 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9927 12 / 507
Løvenborgveien 10B 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9927 12 / 508
Løvenborgveien 11 4371 EGERSUND 58.4393, 5.9937 12 / 1
Løvenborgveien 12 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9930 12 / 499
Løvenborgveien 13 4371 EGERSUND 58.4394, 5.9940 12 / 287
Løvenborgveien 14 4371 EGERSUND 58.4391, 5.9934 12 / 578
Løvenborgveien 15 4371 EGERSUND 58.4392, 5.9942 12 / 288
Løvenborgveien 16 4371 EGERSUND 58.4391, 5.9929 12 / 575
Løvenborgveien 17 4371 EGERSUND 58.4391, 5.9939 12 / 1
Løvenborgveien 18 4371 EGERSUND 58.4387, 5.9936 12 / 422
Løvenborgveien 19 4371 EGERSUND 58.4390, 5.9946 12 / 289
Løvenborgveien 21 4371 EGERSUND 58.4387, 5.9950 12 / 80
Løvenborgveien 22 4371 EGERSUND 58.4384, 5.9941 12 / 1
Løvenborgveien 23 4371 EGERSUND 58.4383, 5.9953 12 / 81

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken