Malmgaten 3
4370 EGERSUND

Malmgaten 3, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Malmgaten 3, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1655 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 402 EGERSUND VEST
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Malmgaten

Malmgaten er ei gate i Eigersund kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Malmgaten 1 4370 EGERSUND 58.4501, 5.9974 13 / 1653
Malmgaten 2 4370 EGERSUND 58.4501, 5.9977 13 / 1654
Malmgaten 3 4370 EGERSUND 58.4499, 5.9976 13 / 1655

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken