Mosterveien 10B
4372 EGERSUND

Mosterveien 10B, 4372 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mosterveien 10B, 4372 EGERSUND:

  • Postnummer: 4372 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 589 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 404 ÅRSTAD
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Mosterveien

Mosterveien er ein veg i Eigersund kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Adressene i Mosterveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mosterveien 1 4370 EGERSUND 58.4494, 6.0045 13 / 747
Mosterveien 2A 4370 EGERSUND 58.4493, 6.0054 13 / 2518
Mosterveien 2B 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0054 13 / 2519
Mosterveien 3 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0044 13 / 748
Mosterveien 4 4372 EGERSUND 58.4490, 6.0054 13 / 261
Mosterveien 5 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0044 13 / 701
Mosterveien 6A 4372 EGERSUND 58.4480, 6.0055 13 / 589
Mosterveien 6B 4372 EGERSUND 58.4480, 6.0055 13 / 589
Mosterveien 7 4370 EGERSUND 58.4493, 6.0050 13 / 2452
Mosterveien 7A 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0049 13 / 2453
Mosterveien 7B 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0049 13 / 2453
Mosterveien 8A 4372 EGERSUND 58.4480, 6.0052 13 / 589
Mosterveien 8B 4372 EGERSUND 58.4481, 6.0053 13 / 589
Mosterveien 8C 4372 EGERSUND 58.4483, 6.0053 13 / 589
Mosterveien 8D 4372 EGERSUND 58.4484, 6.0053 13 / 589
Mosterveien 8E 4372 EGERSUND 58.4485, 6.0052 13 / 589
Mosterveien 9 4372 EGERSUND 58.4490, 6.0048 13 / 519
Mosterveien 10A 4372 EGERSUND 58.4484, 6.0052 13 / 589
Mosterveien 10B 4372 EGERSUND 58.4483, 6.0052 13 / 589
Mosterveien 10C 4372 EGERSUND 58.4481, 6.0052 13 / 589
Mosterveien 10D 4372 EGERSUND 58.4481, 6.0052 13 / 589
Mosterveien 12 4372 EGERSUND 58.4478, 6.0052 13 / 607
Mosterveien 13A 4372 EGERSUND 58.4488, 6.0049 13 / 2529
Mosterveien 13B 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0049 13 / 2529
Mosterveien 13C 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0049 13 / 2529
Mosterveien 13D 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 13E 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 13F 4372 EGERSUND 58.4488, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 13G 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 13H 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 13I 4372 EGERSUND 58.4488, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 13J 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0047 13 / 2529
Mosterveien 13K 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0048 13 / 2529
Mosterveien 14 4372 EGERSUND 58.4476, 6.0052 13 / 294
Mosterveien 15 4372 EGERSUND 58.4485, 6.0048 13 / 2231
Mosterveien 16 4372 EGERSUND 58.4475, 6.0052 13 / 291
Mosterveien 17 4372 EGERSUND 58.4482, 6.0048 13 / 423
Mosterveien 18 4372 EGERSUND 58.4475, 6.0052 13 / 291
Mosterveien 19 4372 EGERSUND 58.4479, 6.0047 13 / 420
Mosterveien 23 4372 EGERSUND 58.4475, 6.0048 13 / 289

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken