Motalaveien 5
4371 EGERSUND

Motalaveien 5, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Motalaveien 5, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 326 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Motalaveien

Motalaveien er ein veg i Eigersund kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Motalaveien 1 4371 EGERSUND 58.4427, 5.9954 12 / 322
Motalaveien 2 4371 EGERSUND 58.4417, 5.9945 12 / 323
Motalaveien 3 4371 EGERSUND 58.4423, 5.9954 12 / 324
Motalaveien 4 4371 EGERSUND 58.4417, 5.9948 12 / 325
Motalaveien 5 4371 EGERSUND 58.4420, 5.9954 12 / 326
Motalaveien 7 4371 EGERSUND 58.4420, 5.9957 12 / 327
Motalaveien 9 4371 EGERSUND 58.4422, 5.9958 12 / 328
Motalaveien 11 4371 EGERSUND 58.4425, 5.9959 12 / 329
Motalaveien 13 4371 EGERSUND 58.4424, 5.9963 12 / 330
Motalaveien 15 4371 EGERSUND 58.4420, 5.9963 12 / 331

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken