Nonsfjellveien 20
4371 EGERSUND

Nonsfjellveien 20, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nonsfjellveien 20, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 175 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Nonsfjellveien

Nonsfjellveien er ein veg i Eigersund kommune med 50 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 57.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nonsfjellveien 1 4371 EGERSUND 58.4434, 5.9985 12 / 83
Nonsfjellveien 2 4371 EGERSUND 58.4431, 5.9990 12 / 123
Nonsfjellveien 3 4371 EGERSUND 58.4432, 5.9983 12 / 84
Nonsfjellveien 5 4371 EGERSUND 58.4430, 5.9981 12 / 85
Nonsfjellveien 7 4371 EGERSUND 58.4427, 5.9974 12 / 86
Nonsfjellveien 9 4371 EGERSUND 58.4425, 5.9972 12 / 88
Nonsfjellveien 11 4371 EGERSUND 58.4423, 5.9970 12 / 90
Nonsfjellveien 13 4371 EGERSUND 58.4422, 5.9968 12 / 170
Nonsfjellveien 15 4371 EGERSUND 58.4417, 5.9963 12 / 171
Nonsfjellveien 17 4371 EGERSUND 58.4413, 5.9965 12 / 172
Nonsfjellveien 18 4371 EGERSUND 58.4419, 5.9971 12 / 173
Nonsfjellveien 19 4371 EGERSUND 58.4412, 5.9966 12 / 174
Nonsfjellveien 20 4371 EGERSUND 58.4417, 5.9968 12 / 175
Nonsfjellveien 21 4371 EGERSUND 58.4408, 5.9967 12 / 176
Nonsfjellveien 22 4371 EGERSUND 58.4415, 5.9969 12 / 177
Nonsfjellveien 23 4371 EGERSUND 58.4407, 5.9969 12 / 178
Nonsfjellveien 24 4371 EGERSUND 58.4413, 5.9970 12 / 179
Nonsfjellveien 25 4371 EGERSUND 58.4405, 5.9969 12 / 181
Nonsfjellveien 26A 4371 EGERSUND 58.4399, 5.9983 12 / 182
Nonsfjellveien 26B 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9983 12 / 182
Nonsfjellveien 27 4371 EGERSUND 58.4402, 5.9971 12 / 183
Nonsfjellveien 28A 4371 EGERSUND 58.4397, 5.9985 12 / 184
Nonsfjellveien 28B 4371 EGERSUND 58.4396, 5.9986 12 / 184
Nonsfjellveien 29 4371 EGERSUND 58.4400, 5.9974 12 / 185
Nonsfjellveien 30 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9988 12 / 186
Nonsfjellveien 31 4371 EGERSUND 58.4398, 5.9975 12 / 187
Nonsfjellveien 32 4371 EGERSUND 58.4393, 5.9991 12 / 188
Nonsfjellveien 33A 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9976 12 / 190
Nonsfjellveien 33B 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9975 12 / 191
Nonsfjellveien 33C 4371 EGERSUND 58.4394, 5.9973 12 / 192
Nonsfjellveien 33D 4371 EGERSUND 58.4393, 5.9971 12 / 193
Nonsfjellveien 34 4371 EGERSUND 58.4391, 5.9994 13 / 1233
Nonsfjellveien 35A 4371 EGERSUND 58.4395, 5.9980 12 / 194
Nonsfjellveien 35B 4371 EGERSUND 58.4394, 5.9979 12 / 195
Nonsfjellveien 35C 4371 EGERSUND 58.4393, 5.9976 12 / 196
Nonsfjellveien 35D 4371 EGERSUND 58.4392, 5.9975 12 / 197
Nonsfjellveien 36 4371 EGERSUND 58.4389, 5.9999 13 / 1235
Nonsfjellveien 37 4371 EGERSUND 58.4393, 5.9985 12 / 198
Nonsfjellveien 38 4371 EGERSUND 58.4388, 6.0003 13 / 1236
Nonsfjellveien 39 4371 EGERSUND 58.4391, 5.9988 12 / 199
Nonsfjellveien 40 4371 EGERSUND 58.4386, 6.0001 13 / 1237
Nonsfjellveien 41 4371 EGERSUND 58.4389, 5.9991 12 / 200
Nonsfjellveien 43 4371 EGERSUND 58.4387, 5.9993 12 / 202
Nonsfjellveien 45 4371 EGERSUND 58.4384, 5.9993 13 / 1239
Nonsfjellveien 47 4371 EGERSUND 58.4382, 5.9995 13 / 1240
Nonsfjellveien 49 4371 EGERSUND 58.4380, 5.9996 13 / 1241
Nonsfjellveien 51 4371 EGERSUND 58.4380, 5.9991 13 / 1242
Nonsfjellveien 53 4371 EGERSUND 58.4377, 5.9992 13 / 1243
Nonsfjellveien 55 4371 EGERSUND 58.4375, 6.0001 13 / 1244
Nonsfjellveien 57 4371 EGERSUND 58.4377, 6.0005 13 / 1245

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken