Porsveien 6
4371 EGERSUND

Porsveien 6, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Porsveien 6, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1084 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Porsveien

Porsveien er ein veg i Eigersund kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Porsveien 1 4371 EGERSUND 58.4410, 6.0014 13 / 1079
Porsveien 2 4371 EGERSUND 58.4410, 6.0020 13 / 1080
Porsveien 3 4371 EGERSUND 58.4413, 6.0016 13 / 1081
Porsveien 4 4371 EGERSUND 58.4412, 6.0022 13 / 1082
Porsveien 5 4371 EGERSUND 58.4415, 6.0017 13 / 1083
Porsveien 6 4371 EGERSUND 58.4410, 6.0024 13 / 1084
Porsveien 7 4371 EGERSUND 58.4415, 6.0021 13 / 1085
Porsveien 8 4371 EGERSUND 58.4412, 6.0028 13 / 1086
Porsveien 9 4371 EGERSUND 58.4417, 6.0021 13 / 1087
Porsveien 10 4371 EGERSUND 58.4414, 6.0026 13 / 1088
Porsveien 11 4371 EGERSUND 58.4420, 6.0021 13 / 1089
Porsveien 12 4371 EGERSUND 58.4415, 6.0029 13 / 1090
Porsveien 14 4371 EGERSUND 58.4417, 6.0029 13 / 1091
Porsveien 16 4371 EGERSUND 58.4417, 6.0025 13 / 1092
Porsveien 18 4371 EGERSUND 58.4419, 6.0025 13 / 1093

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken