Prestegårdsveien 54
4371 EGERSUND

Prestegårdsveien 54, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Prestegårdsveien 54, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 359 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 401 HUSABØ
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Prestegårdsveien

Prestegårdsveien er ein veg i Eigersund kommune med 71 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 90.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Prestegårdsveien 1A 4371 EGERSUND 58.4473, 5.9997 12 / 525
Prestegårdsveien 1B 4371 EGERSUND 58.4473, 5.9996 12 / 525
Prestegårdsveien 1C 4371 EGERSUND 58.4473, 5.9996 12 / 525
Prestegårdsveien 2 4371 EGERSUND 58.4476, 5.9995 12 / 506
Prestegårdsveien 3 4371 EGERSUND 58.4471, 5.9993 12 / 457
Prestegårdsveien 4 4371 EGERSUND 58.4475, 5.9992 12 / 537
Prestegårdsveien 5 4371 EGERSUND 58.4470, 5.9989 12 / 373
Prestegårdsveien 6 4371 EGERSUND 58.4473, 5.9989 12 / 441
Prestegårdsveien 7 4371 EGERSUND 58.4469, 5.9986 12 / 536
Prestegårdsveien 8 4371 EGERSUND 58.4472, 5.9985 12 / 365
Prestegårdsveien 9 4371 EGERSUND 58.4468, 5.9985 12 / 453
Prestegårdsveien 10 4371 EGERSUND 58.4471, 5.9982 12 / 369
Prestegårdsveien 11 4371 EGERSUND 58.4467, 5.9982 12 / 444
Prestegårdsveien 12 4371 EGERSUND 58.4469, 5.9978 12 / 1
Prestegårdsveien 13 4371 EGERSUND 58.4465, 5.9977 12 / 387
Prestegårdsveien 14 4371 EGERSUND 58.4466, 5.9970 12 / 379
Prestegårdsveien 15 4371 EGERSUND 58.4464, 5.9974 12 / 1
Prestegårdsveien 16A 4371 EGERSUND 58.4465, 5.9967 12 / 380
Prestegårdsveien 16B 4371 EGERSUND 58.4464, 5.9966 12 / 383
Prestegårdsveien 17 4371 EGERSUND 58.4462, 5.9971 12 / 451
Prestegårdsveien 19 4371 EGERSUND 58.4460, 5.9967 12 / 1
Prestegårdsveien 23A 4371 EGERSUND 58.4452, 5.9963 12 / 301
Prestegårdsveien 23B 4371 EGERSUND 58.4452, 5.9963 12 / 417
Prestegårdsveien 24 4371 EGERSUND 58.4464, 5.9961 12 / 1
Prestegårdsveien 25A 4371 EGERSUND 58.4451, 5.9961 12 / 348
Prestegårdsveien 25B 4371 EGERSUND 58.4450, 5.9961 12 / 302
Prestegårdsveien 26 4371 EGERSUND 58.4463, 5.9963 12 / 585
Prestegårdsveien 27 4371 EGERSUND 58.4448, 5.9960 12 / 60
Prestegårdsveien 28 4371 EGERSUND 58.4462, 5.9963 12 / 1
Prestegårdsveien 29A 4371 EGERSUND 58.4446, 5.9960 12 / 59
Prestegårdsveien 29B 4371 EGERSUND 58.4447, 5.9959 12 / 59
Prestegårdsveien 30 4371 EGERSUND 58.4461, 5.9960 12 / 1
Prestegårdsveien 31 4371 EGERSUND 58.4445, 5.9958 12 / 57
Prestegårdsveien 32 4371 EGERSUND 58.4458, 5.9959 12 / 542
Prestegårdsveien 33 4371 EGERSUND 58.4441, 5.9957 12 / 52
Prestegårdsveien 34 4371 EGERSUND 58.4458, 5.9958 12 / 1
Prestegårdsveien 35 4371 EGERSUND 58.4433, 5.9951 12 / 371
Prestegårdsveien 35B 4371 EGERSUND 58.4431, 5.9951 12 / 372
Prestegårdsveien 35C 4371 EGERSUND 58.4431, 5.9951 12 / 372
Prestegårdsveien 37 4371 EGERSUND 58.4425, 5.9949 12 / 303
Prestegårdsveien 38 4371 EGERSUND 58.4456, 5.9958 12 / 543
Prestegårdsveien 39 4371 EGERSUND 58.4423, 5.9947 12 / 304
Prestegårdsveien 41 4371 EGERSUND 58.4420, 5.9944 12 / 305
Prestegårdsveien 42 4371 EGERSUND 58.4455, 5.9958 12 / 306
Prestegårdsveien 43 4371 EGERSUND 58.4414, 5.9941 12 / 307
Prestegårdsveien 44 4371 EGERSUND 58.4452, 5.9957 12 / 308
Prestegårdsveien 46 4371 EGERSUND 58.4449, 5.9955 12 / 309
Prestegårdsveien 47 4371 EGERSUND 58.4408, 5.9944 12 / 311
Prestegårdsveien 49 4371 EGERSUND 58.4406, 5.9942 12 / 312
Prestegårdsveien 50 4371 EGERSUND 58.4444, 5.9950 12 / 1
Prestegårdsveien 51 4371 EGERSUND 58.4404, 5.9937 12 / 313
Prestegårdsveien 52 4371 EGERSUND 58.4442, 5.9944 12 / 463
Prestegårdsveien 52A 4371 EGERSUND 58.4444, 5.9947 12 / 421
Prestegårdsveien 53 4371 EGERSUND 58.4403, 5.9932 12 / 1
Prestegårdsveien 54 4371 EGERSUND 58.4440, 5.9948 12 / 359
Prestegårdsveien 56 4371 EGERSUND 58.4437, 5.9948 12 / 478
Prestegårdsveien 58 4371 EGERSUND 58.4428, 5.9941 12 / 555
Prestegårdsveien 60 4371 EGERSUND 58.4427, 5.9945 12 / 1
Prestegårdsveien 62 4371 EGERSUND 58.4425, 5.9944 12 / 550
Prestegårdsveien 64 4371 EGERSUND 58.4423, 5.9942 12 / 1
Prestegårdsveien 68 4371 EGERSUND 58.4419, 5.9939 12 / 1
Prestegårdsveien 70 4371 EGERSUND 58.4417, 5.9937 12 / 1
Prestegårdsveien 72 4371 EGERSUND 58.4415, 5.9935 12 / 319
Prestegårdsveien 78 4371 EGERSUND 58.4406, 5.9932 12 / 479
Prestegårdsveien 80 4371 EGERSUND 58.4406, 5.9929 12 / 486
Prestegårdsveien 82 4371 EGERSUND 58.4406, 5.9925 12 / 1
Prestegårdsveien 84 4371 EGERSUND 58.4405, 5.9920 12 / 1
Prestegårdsveien 86 4371 EGERSUND 58.4405, 5.9917 12 / 1
Prestegårdsveien 88A 4371 EGERSUND 58.4404, 5.9913 12 / 429
Prestegårdsveien 88B 4371 EGERSUND 58.4405, 5.9913 12 / 430
Prestegårdsveien 90 4371 EGERSUND 58.4404, 5.9910 12 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken