Skriveralmenningen 13
4370 EGERSUND

Skriveralmenningen 13, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skriveralmenningen 13, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1651 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 402 EGERSUND VEST
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Skriveralmenningen

Skriveralmenningen er ein veg i Eigersund kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skriveralmenningen 1 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9977 13 / 2001
Skriveralmenningen 1A 4370 EGERSUND 58.4507, 5.9971 13 / 1921
Skriveralmenningen 2 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9983 13 / 2002
Skriveralmenningen 3 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9978 13 / 1642
Skriveralmenningen 4 4370 EGERSUND 58.4499, 5.9987 13 / 1643
Skriveralmenningen 5 4370 EGERSUND 58.4501, 5.9980 13 / 1644
Skriveralmenningen 6 4370 EGERSUND 58.4496, 5.9990 13 / 1646
Skriveralmenningen 7 4370 EGERSUND 58.4497, 5.9983 13 / 1647
Skriveralmenningen 11 4370 EGERSUND 58.4496, 5.9986 13 / 1649
Skriveralmenningen 13 4370 EGERSUND 58.4495, 5.9987 13 / 1651

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken