Sokndalsveien 63
4372 EGERSUND

Sokndalsveien 63, 4372 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sokndalsveien 63, 4372 EGERSUND:

  • Postnummer: 4372 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 473 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Sokndalsveien

Sokndalsveien er ein veg i Eigersund kommune med 133 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 1389.

Adressene i Sokndalsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sokndalsveien 1 4370 EGERSUND 58.4506, 6.0058 13 / 1476
Sokndalsveien 2 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0062 13 / 1478
Sokndalsveien 4 4370 EGERSUND 58.4503, 6.0062 13 / 1480
Sokndalsveien 6 4370 EGERSUND 58.4502, 6.0062 13 / 1482
Sokndalsveien 7 4370 EGERSUND 58.4504, 6.0059 13 / 1620
Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND 58.4501, 6.0062 13 / 194
Sokndalsveien 9 4370 EGERSUND 58.4502, 6.0059 13 / 1486
Sokndalsveien 10A 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0063 13 / 412
Sokndalsveien 10B 4370 EGERSUND 58.4498, 6.0063 13 / 412
Sokndalsveien 11 4370 EGERSUND 58.4501, 6.0058 13 / 1488
Sokndalsveien 12 4370 EGERSUND 58.4495, 6.0062 13 / 181
Sokndalsveien 13 4370 EGERSUND 58.4500, 6.0058 13 / 1490
Sokndalsveien 14 4370 EGERSUND 58.4493, 6.0061 13 / 139
Sokndalsveien 15 4370 EGERSUND 58.4495, 6.0058 13 / 128
Sokndalsveien 16A 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0061 13 / 210
Sokndalsveien 16B 4370 EGERSUND 58.4492, 6.0061 13 / 210
Sokndalsveien 17 4370 EGERSUND 58.4491, 6.0058 13 / 143
Sokndalsveien 18 4370 EGERSUND 58.4490, 6.0061 13 / 170
Sokndalsveien 19 4372 EGERSUND 58.4488, 6.0058 13 / 198
Sokndalsveien 20 4372 EGERSUND 58.4484, 6.0065 13 / 38
Sokndalsveien 21 4372 EGERSUND 58.4487, 6.0056 13 / 199
Sokndalsveien 22 4372 EGERSUND 58.4482, 6.0064 13 / 441
Sokndalsveien 23 4372 EGERSUND 58.4485, 6.0056 13 / 262
Sokndalsveien 24 4372 EGERSUND 58.4480, 6.0067 13 / 441
Sokndalsveien 25 4372 EGERSUND 58.4482, 6.0056 13 / 442
Sokndalsveien 26 4372 EGERSUND 58.4478, 6.0066 13 / 441
Sokndalsveien 27 4372 EGERSUND 58.4481, 6.0056 13 / 589
Sokndalsveien 29 4372 EGERSUND 58.4480, 6.0056 13 / 589
Sokndalsveien 29B 4372 EGERSUND 58.4478, 6.0056 13 / 2266
Sokndalsveien 31A 4372 EGERSUND 58.4476, 6.0056 13 / 292
Sokndalsveien 31B 4372 EGERSUND 58.4476, 6.0055 13 / 292
Sokndalsveien 31C 4372 EGERSUND 58.4476, 6.0055 13 / 292
Sokndalsveien 31D 4372 EGERSUND 58.4476, 6.0056 13 / 292
Sokndalsveien 33 4372 EGERSUND 58.4473, 6.0055 13 / 279
Sokndalsveien 35 4372 EGERSUND 58.4472, 6.0053 13 / 282
Sokndalsveien 37 4372 EGERSUND 58.4470, 6.0056 13 / 141
Sokndalsveien 39 4372 EGERSUND 58.4470, 6.0054 13 / 202
Sokndalsveien 41 4372 EGERSUND 58.4469, 6.0054 13 / 201
Sokndalsveien 43 4372 EGERSUND 58.4468, 6.0054 13 / 217
Sokndalsveien 45 4372 EGERSUND 58.4467, 6.0053 13 / 212
Sokndalsveien 47 4372 EGERSUND 58.4466, 6.0056 13 / 200
Sokndalsveien 49 4372 EGERSUND 58.4465, 6.0056 13 / 2640
Sokndalsveien 51 4372 EGERSUND 58.4460, 6.0055 13 / 142
Sokndalsveien 53 4372 EGERSUND 58.4453, 6.0047 13 / 79
Sokndalsveien 55 4372 EGERSUND 58.4450, 6.0049 13 / 79
Sokndalsveien 57 4372 EGERSUND 58.4448, 6.0053 13 / 453
Sokndalsveien 59 4372 EGERSUND 58.4447, 6.0047 13 / 48
Sokndalsveien 61 4372 EGERSUND 58.4444, 6.0049 13 / 47
Sokndalsveien 63 4372 EGERSUND 58.4446, 6.0053 13 / 473
Sokndalsveien 65 4372 EGERSUND 58.4447, 6.0056 13 / 356
Sokndalsveien 67A 4372 EGERSUND 58.4442, 6.0057 13 / 2206
Sokndalsveien 67B 4372 EGERSUND 58.4443, 6.0057 13 / 2207
Sokndalsveien 69A 4372 EGERSUND 58.4442, 6.0054 13 / 2208
Sokndalsveien 69B 4372 EGERSUND 58.4443, 6.0053 13 / 2209
Sokndalsveien 71A 4372 EGERSUND 58.4442, 6.0050 13 / 482
Sokndalsveien 71B 4372 EGERSUND 58.4442, 6.0049 13 / 482
Sokndalsveien 71C 4372 EGERSUND 58.4441, 6.0049 13 / 482
Sokndalsveien 71D 4372 EGERSUND 58.4441, 6.0050 13 / 482
Sokndalsveien 73 4372 EGERSUND 58.4440, 6.0056 13 / 488
Sokndalsveien 75 4372 EGERSUND 58.4439, 6.0053 13 / 484
Sokndalsveien 77 4372 EGERSUND 58.4439, 6.0049 13 / 490
Sokndalsveien 79A 4372 EGERSUND 58.4437, 6.0051 13 / 2661
Sokndalsveien 79B 4372 EGERSUND 58.4437, 6.0052 13 / 2661
Sokndalsveien 79C 4372 EGERSUND 58.4434, 6.0051 13 / 789
Sokndalsveien 81 4372 EGERSUND 58.4431, 6.0051 13 / 82
Sokndalsveien 83A 4372 EGERSUND 58.4436, 6.0055 13 / 2406
Sokndalsveien 83B 4372 EGERSUND 58.4436, 6.0057 13 / 2407
Sokndalsveien 83C 4372 EGERSUND 58.4437, 6.0058 13 / 29
Sokndalsveien 85 4372 EGERSUND 58.4434, 6.0056 13 / 602
Sokndalsveien 140 4372 EGERSUND 58.4387, 6.0102 13 / 734
Sokndalsveien 188 4372 EGERSUND 58.4345, 6.0119 13 / 321
Sokndalsveien 210 4372 EGERSUND 58.4321, 6.0135 16 / 9
Sokndalsveien 211 4372 EGERSUND 58.4321, 6.0122 15 / 1
Sokndalsveien 213 4372 EGERSUND 58.4320, 6.0122 15 / 1
Sokndalsveien 310 4372 EGERSUND 58.4237, 6.0200 17 / 11
Sokndalsveien 311 4372 EGERSUND 58.4234, 6.0185 17 / 13
Sokndalsveien 319 4372 EGERSUND 58.4229, 6.0190 17 / 30
Sokndalsveien 337 4372 EGERSUND 58.4216, 6.0209 17 / 16
Sokndalsveien 341 4372 EGERSUND 58.4215, 6.0199 17 / 21
Sokndalsveien 343E 4372 EGERSUND 58.4219, 6.0194 17 / 36
Sokndalsveien 345 4372 EGERSUND 58.4205, 6.0196 17 / 18
Sokndalsveien 347 4372 EGERSUND 58.4199, 6.0197 17 / 19
Sokndalsveien 392 4372 EGERSUND 58.4177, 6.0219 18 / 29
Sokndalsveien 417 4372 EGERSUND 58.4158, 6.0213 18 / 41
Sokndalsveien 419 4372 EGERSUND 58.4151, 6.0224 18 / 4
Sokndalsveien 441 4372 EGERSUND 58.4131, 6.0237 18 / 14
Sokndalsveien 455 4372 EGERSUND 58.4124, 6.0247 18 / 88
Sokndalsveien 457 4372 EGERSUND 58.4108, 6.0250 18 / 22
Sokndalsveien 459 4372 EGERSUND 58.4121, 6.0253 18 / 11
Sokndalsveien 465 4372 EGERSUND 58.4113, 6.0253 18 / 53
Sokndalsveien 467 4372 EGERSUND 58.4111, 6.0255 18 / 52
Sokndalsveien 468 4372 EGERSUND 58.4112, 6.0269 18 / 47
Sokndalsveien 469 4372 EGERSUND 58.4108, 6.0257 18 / 23
Sokndalsveien 484 4372 EGERSUND 58.4093, 6.0308 19 / 21
Sokndalsveien 487 4372 EGERSUND 58.4101, 6.0259 18 / 10
Sokndalsveien 488 4372 EGERSUND 58.4098, 6.0273 18 / 43
Sokndalsveien 504 4372 EGERSUND 58.4089, 6.0276 18 / 55
Sokndalsveien 506 4372 EGERSUND 58.4086, 6.0277 18 / 26
Sokndalsveien 510 4372 EGERSUND 58.4081, 6.0285 20 / 26
Sokndalsveien 530 4372 EGERSUND 58.4067, 6.0306 20 / 7
Sokndalsveien 532 4372 EGERSUND 58.4068, 6.0317 20 / 7
Sokndalsveien 546 4372 EGERSUND 58.4053, 6.0312 20 / 1
Sokndalsveien 559 4372 EGERSUND 58.4018, 6.0299 20 / 6
Sokndalsveien 580 4372 EGERSUND 58.4038, 6.0350 20 / 14
Sokndalsveien 582 4372 EGERSUND 58.4042, 6.0353 20 / 18
Sokndalsveien 584 4372 EGERSUND 58.4044, 6.0359 19 / 26
Sokndalsveien 590 4372 EGERSUND 58.4022, 6.0352 20 / 10
Sokndalsveien 625 4372 EGERSUND 58.3979, 6.0352 21 / 54
Sokndalsveien 791 4372 EGERSUND 58.3866, 6.0483 21 / 27
Sokndalsveien 824 4372 EGERSUND 58.3850, 6.0530 22 / 88
Sokndalsveien 830 4372 EGERSUND 58.3846, 6.0537 22 / 35
Sokndalsveien 856 4372 EGERSUND 58.3839, 6.0570 22 / 32
Sokndalsveien 865 4372 EGERSUND 58.3822, 6.0559 22 / 76
Sokndalsveien 867 4372 EGERSUND 58.3821, 6.0560 22 / 12
Sokndalsveien 870 4372 EGERSUND 58.3838, 6.0580 22 / 31
Sokndalsveien 882 4372 EGERSUND 58.3841, 6.0594 22 / 24
Sokndalsveien 888 4372 EGERSUND 58.3843, 6.0595 22 / 12
Sokndalsveien 901 4372 EGERSUND 58.3832, 6.0623 22 / 23
Sokndalsveien 911 4372 EGERSUND 58.3841, 6.0631 22 / 84
Sokndalsveien 912 4372 EGERSUND 58.3844, 6.0593 22 / 19
Sokndalsveien 913 4372 EGERSUND 58.3843, 6.0627 22 / 20
Sokndalsveien 914 4372 EGERSUND 58.3851, 6.0584 23 / 17
Sokndalsveien 915 4372 EGERSUND 58.3843, 6.0634 22 / 85
Sokndalsveien 917 4372 EGERSUND 58.3841, 6.0637 22 / 56
Sokndalsveien 919 4372 EGERSUND 58.3842, 6.0639 22 / 82
Sokndalsveien 921 4372 EGERSUND 58.3846, 6.0641 22 / 86
Sokndalsveien 923 4372 EGERSUND 58.3847, 6.0641 22 / 86
Sokndalsveien 950 4372 EGERSUND 58.3868, 6.0681 22 / 17
Sokndalsveien 1042 4372 EGERSUND 58.3925, 6.0807 24 / 11
Sokndalsveien 1165 4372 EGERSUND 58.3848, 6.0914 24 / 42
Sokndalsveien 1356 4372 EGERSUND 58.3788, 6.1221 26 / 1
Sokndalsveien 1358 4372 EGERSUND 58.3786, 6.1227 26 / 27
Sokndalsveien 1389 4372 EGERSUND 58.3780, 6.1287 26 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken