Spilderhauggaten 2
4370 EGERSUND

Spilderhauggaten 2, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Spilderhauggaten 2, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 1665 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 402 EGERSUND VEST
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Spilderhauggaten

Spilderhauggaten er ei gate i Eigersund kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 2.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Spilderhauggaten 1 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0000 13 / 1663
Spilderhauggaten 2 4370 EGERSUND 58.4499, 6.0002 13 / 1665

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken