Storevollsveien 14
4372 EGERSUND

Storevollsveien 14, 4372 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storevollsveien 14, 4372 EGERSUND:

  • Postnummer: 4372 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 832 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 405 RUNDEVOLL
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Storevollsveien

Storevollsveien er ein veg i Eigersund kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Adressene i Storevollsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storevollsveien 1 4372 EGERSUND 58.4447, 6.0038 13 / 554
Storevollsveien 2 4372 EGERSUND 58.4452, 6.0040 13 / 79
Storevollsveien 3 4372 EGERSUND 58.4445, 6.0040 13 / 524
Storevollsveien 4 4372 EGERSUND 58.4446, 6.0043 13 / 837
Storevollsveien 6 4372 EGERSUND 58.4444, 6.0045 13 / 2584
Storevollsveien 7 4372 EGERSUND 58.4441, 6.0041 13 / 471
Storevollsveien 8 4372 EGERSUND 58.4441, 6.0046 13 / 49
Storevollsveien 9 4372 EGERSUND 58.4439, 6.0042 13 / 470
Storevollsveien 10 4372 EGERSUND 58.4439, 6.0046 13 / 487
Storevollsveien 11 4372 EGERSUND 58.4435, 6.0042 13 / 2413
Storevollsveien 12 4372 EGERSUND 58.4436, 6.0048 13 / 2414
Storevollsveien 13 4372 EGERSUND 58.4433, 6.0043 13 / 2477
Storevollsveien 14 4372 EGERSUND 58.4433, 6.0048 13 / 832
Storevollsveien 16A 4372 EGERSUND 58.4429, 6.0048 13 / 2675
Storevollsveien 16B 4372 EGERSUND 58.4429, 6.0047 13 / 2675
Storevollsveien 18 4372 EGERSUND 58.4427, 6.0046 13 / 2513
Storevollsveien 19 4371 EGERSUND 58.4427, 6.0042 13 / 818
Storevollsveien 20 4372 EGERSUND 58.4425, 6.0045 13 / 543
Storevollsveien 22 4372 EGERSUND 58.4425, 6.0042 13 / 546

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken