Strandgaten 17
4370 EGERSUND

Strandgaten 17, 4370 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandgaten 17, 4370 EGERSUND:

  • Postnummer: 4370 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 2524 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 402 EGERSUND VEST
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Strandgaten

Strandgaten er ei gate i Eigersund kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 76.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandgaten 2 4370 EGERSUND 58.4485, 5.9917 13 / 1854
Strandgaten 11 4370 EGERSUND 58.4487, 5.9927 13 / 1864
Strandgaten 13 4370 EGERSUND 58.4488, 5.9930 13 / 1867
Strandgaten 15 4370 EGERSUND 58.4490, 5.9932 13 / 1872
Strandgaten 16 4370 EGERSUND 58.4494, 1,000.0000 13 / 1868
Strandgaten 17 4370 EGERSUND 58.4491, 5.9936 13 / 2524
Strandgaten 18 4370 EGERSUND 58.4494, 5.9940 13 / 1868
Strandgaten 19 4370 EGERSUND 58.4491, 5.9938 13 / 1876
Strandgaten 21 4370 EGERSUND 58.4491, 5.9940 13 / 1879
Strandgaten 23 4370 EGERSUND 58.4491, 5.9942 13 / 1879
Strandgaten 24 4370 EGERSUND 58.4497, 5.9944 13 / 1881
Strandgaten 25 4370 EGERSUND 58.4492, 5.9943 13 / 1886
Strandgaten 26 4370 EGERSUND 58.4497, 5.9946 13 / 1887
Strandgaten 27 4370 EGERSUND 58.4494, 5.9944 13 / 1888
Strandgaten 29 4370 EGERSUND 58.4494, 5.9946 13 / 1890
Strandgaten 30 4370 EGERSUND 58.4498, 5.9949 13 / 1892
Strandgaten 30B 4370 EGERSUND 58.4499, 5.9948 13 / 1892
Strandgaten 31 4370 EGERSUND 58.4495, 5.9947 13 / 1894
Strandgaten 33 4370 EGERSUND 58.4496, 5.9950 13 / 1897
Strandgaten 34 4370 EGERSUND 58.4500, 5.9954 13 / 1896
Strandgaten 35 4370 EGERSUND 58.4497, 5.9951 13 / 1900
Strandgaten 36 4370 EGERSUND 58.4500, 5.9957 13 / 1901
Strandgaten 37 4370 EGERSUND 58.4497, 5.9954 13 / 1902
Strandgaten 39 4370 EGERSUND 58.4498, 5.9956 13 / 1904
Strandgaten 40 4370 EGERSUND 58.4501, 5.9959 13 / 1905
Strandgaten 41 4370 EGERSUND 58.4500, 5.9959 13 / 1906
Strandgaten 42 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9961 13 / 1908
Strandgaten 43 4370 EGERSUND 58.4500, 5.9962 13 / 1909
Strandgaten 44 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9963 13 / 1910
Strandgaten 45 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9965 13 / 1911
Strandgaten 46 4370 EGERSUND 58.4503, 5.9964 13 / 1912
Strandgaten 47 4370 EGERSUND 58.4502, 5.9967 13 / 1913
Strandgaten 49 4370 EGERSUND 58.4503, 5.9970 13 / 1915
Strandgaten 50A 4370 EGERSUND 58.4505, 5.9968 13 / 1702
Strandgaten 50B 4370 EGERSUND 58.4505, 5.9970 13 / 1702
Strandgaten 51 4370 EGERSUND 58.4505, 5.9973 13 / 1916
Strandgaten 52 4370 EGERSUND 58.4506, 5.9969 13 / 1702
Strandgaten 55 4370 EGERSUND 58.4508, 5.9983 13 / 1920
Strandgaten 56 4370 EGERSUND 58.4506, 5.9972 13 / 1921
Strandgaten 57 4370 EGERSUND 58.4508, 5.9984 13 / 1922
Strandgaten 58 4370 EGERSUND 58.4508, 5.9975 13 / 1923
Strandgaten 58B 4370 EGERSUND 58.4510, 5.9974 13 / 2472
Strandgaten 59 4370 EGERSUND 58.4509, 5.9985 13 / 1924
Strandgaten 60 4370 EGERSUND 58.4508, 5.9978 13 / 1925
Strandgaten 61 4370 EGERSUND 58.4510, 5.9988 13 / 1379
Strandgaten 62 4370 EGERSUND 58.4511, 5.9975 13 / 1927
Strandgaten 63 4370 EGERSUND 58.4511, 5.9992 13 / 1379
Strandgaten 64A 4370 EGERSUND 58.4509, 5.9981 13 / 1930
Strandgaten 64B 4370 EGERSUND 58.4509, 5.9980 13 / 1930
Strandgaten 64C 4370 EGERSUND 58.4509, 5.9979 13 / 1930
Strandgaten 65A 4370 EGERSUND 58.4512, 5.9995 13 / 1931
Strandgaten 65B 4370 EGERSUND 58.4512, 5.9994 13 / 1931
Strandgaten 66 4370 EGERSUND 58.4513, 5.9977 13 / 1932
Strandgaten 68 4370 EGERSUND 58.4510, 5.9984 13 / 1933
Strandgaten 70 4370 EGERSUND 58.4511, 5.9986 13 / 1934
Strandgaten 72A 4370 EGERSUND 58.4512, 5.9988 13 / 1935
Strandgaten 72B 4370 EGERSUND 58.4512, 5.9988 13 / 1935
Strandgaten 74 4370 EGERSUND 58.4513, 5.9990 13 / 1936
Strandgaten 76 4370 EGERSUND 58.4514, 5.9993 13 / 1937
Strandgaten 76B 4370 EGERSUND 58.4516, 5.9991 13 / 1938

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken