Teigen 32
4371 EGERSUND

Teigen 32, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Teigen 32, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 678 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 407 LYGRE
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Teigen

Teigen er ein veg i Eigersund kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Adressene i Teigen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Teigen 1 4372 EGERSUND 58.4397, 6.0065 13 / 25
Teigen 2 4372 EGERSUND 58.4393, 6.0065 13 / 461
Teigen 4 4372 EGERSUND 58.4394, 6.0063 13 / 499
Teigen 6 4372 EGERSUND 58.4396, 6.0061 13 / 618
Teigen 8 4372 EGERSUND 58.4398, 6.0061 13 / 531
Teigen 9 4371 EGERSUND 58.4407, 6.0063 13 / 673
Teigen 10 4372 EGERSUND 58.4400, 6.0060 13 / 551
Teigen 11 4371 EGERSUND 58.4408, 6.0061 13 / 214
Teigen 13 4371 EGERSUND 58.4410, 6.0060 13 / 581
Teigen 15 4371 EGERSUND 58.4412, 6.0059 13 / 582
Teigen 16 4371 EGERSUND 58.4406, 6.0058 13 / 428
Teigen 18 4371 EGERSUND 58.4407, 6.0057 13 / 427
Teigen 20 4371 EGERSUND 58.4409, 6.0056 13 / 576
Teigen 21 4371 EGERSUND 58.4418, 6.0055 13 / 759
Teigen 22 4371 EGERSUND 58.4411, 6.0055 13 / 577
Teigen 23 4371 EGERSUND 58.4421, 6.0053 13 / 830
Teigen 24 4371 EGERSUND 58.4413, 6.0053 13 / 578
Teigen 25 4371 EGERSUND 58.4422, 6.0052 13 / 831
Teigen 26 4371 EGERSUND 58.4410, 6.0050 13 / 580
Teigen 28 4371 EGERSUND 58.4414, 6.0052 13 / 385
Teigen 30 4371 EGERSUND 58.4417, 6.0052 13 / 712
Teigen 32 4371 EGERSUND 58.4419, 6.0051 13 / 678

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken