Vierveien 11B
4371 EGERSUND

Vierveien 11B, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vierveien 11B, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 987 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 407 LYGRE
  • Valkrins: 6 HUSABØ/RUNDEVOLL
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Vierveien

Vierveien er ein veg i Eigersund kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vierveien 1 4371 EGERSUND 58.4387, 6.0042 13 / 970
Vierveien 2A 4371 EGERSUND 58.4389, 6.0047 13 / 928
Vierveien 2B 4371 EGERSUND 58.4390, 6.0047 13 / 973
Vierveien 2C 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0046 13 / 927
Vierveien 2D 4371 EGERSUND 58.4392, 6.0046 13 / 1188
Vierveien 3A 4371 EGERSUND 58.4385, 6.0043 13 / 975
Vierveien 3B 4371 EGERSUND 58.4385, 6.0044 13 / 888
Vierveien 4 4371 EGERSUND 58.4387, 6.0047 13 / 976
Vierveien 5 4371 EGERSUND 58.4383, 6.0045 13 / 978
Vierveien 7 4371 EGERSUND 58.4381, 6.0046 13 / 983
Vierveien 9 4371 EGERSUND 58.4378, 6.0046 13 / 985
Vierveien 10 4371 EGERSUND 58.4378, 6.0050 13 / 986
Vierveien 11A 4371 EGERSUND 58.4377, 6.0042 13 / 877
Vierveien 11B 4371 EGERSUND 58.4376, 6.0041 13 / 987
Vierveien 12 4371 EGERSUND 58.4375, 6.0051 13 / 763
Vierveien 13 4371 EGERSUND 58.4376, 6.0045 13 / 988

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken