Hammers gate 24
4371 EGERSUND

Hammers gate 24, 4371 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hammers gate 24, 4371 EGERSUND:

  • Postnummer: 4371 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 2434 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 402 EGERSUND VEST
  • Valkrins: 1 EGERSUND
  • Kyrkjesogn: 6020101 Egersund
  • Tettstad: Egersund

Hammers gate

Hammers gate er ei gate i Eigersund kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hammers gate 1A 4371 EGERSUND 58.4497, 6.0013 13 / 2620
Hammers gate 1B 4371 EGERSUND 58.4498, 6.0012 13 / 2620
Hammers gate 2 4371 EGERSUND 58.4498, 6.0005 13 / 1829
Hammers gate 3 4371 EGERSUND 58.4498, 6.0010 13 / 1830
Hammers gate 4 4371 EGERSUND 58.4497, 6.0002 13 / 1831
Hammers gate 5 4371 EGERSUND 58.4496, 6.0007 13 / 1832
Hammers gate 6 4371 EGERSUND 58.4496, 6.0000 13 / 1836
Hammers gate 7 4371 EGERSUND 58.4495, 6.0003 13 / 1318
Hammers gate 8 4371 EGERSUND 58.4496, 5.9998 13 / 1838
Hammers gate 9 4371 EGERSUND 58.4491, 5.9987 12 / 148
Hammers gate 10 4371 EGERSUND 58.4495, 5.9996 13 / 1839
Hammers gate 11 4371 EGERSUND 58.4491, 5.9981 12 / 148
Hammers gate 12 4371 EGERSUND 58.4494, 5.9993 13 / 1840
Hammers gate 13 4371 EGERSUND 58.4490, 5.9977 12 / 490
Hammers gate 14 4371 EGERSUND 58.4493, 5.9988 12 / 448
Hammers gate 15A 4371 EGERSUND 58.4490, 5.9960 13 / 1843
Hammers gate 15B 4371 EGERSUND 58.4490, 5.9959 13 / 1843
Hammers gate 16 4371 EGERSUND 58.4493, 5.9984 12 / 545
Hammers gate 17A 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9958 13 / 1843
Hammers gate 17B 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9957 13 / 1843
Hammers gate 18 4371 EGERSUND 58.4493, 5.9980 12 / 1
Hammers gate 19 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9954 13 / 1940
Hammers gate 20 4371 EGERSUND 58.4495, 5.9980 13 / 1656
Hammers gate 21 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9951 13 / 1941
Hammers gate 22 4371 EGERSUND 58.4494, 5.9976 13 / 2434
Hammers gate 23 4371 EGERSUND 58.4489, 5.9949 13 / 1942
Hammers gate 24 4371 EGERSUND 58.4494, 5.9977 13 / 2434
Hammers gate 25 4371 EGERSUND 58.4487, 5.9944 13 / 1845
Hammers gate 28 4371 EGERSUND 58.4494, 5.9975 13 / 2434
Hammers gate 30 4371 EGERSUND 58.4494, 5.9974 13 / 2434
Hammers gate 32 4371 EGERSUND 58.4494, 1,000.0000 13 / 2434
Hammers gate 38 4371 EGERSUND 58.4492, 5.9955 13 / 1675

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken