Sjarkveien 18A
4374 EGERSUND

Sjarkveien 18A, 4374 EGERSUND er ei adresse i Eigersund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjarkveien 18A, 4374 EGERSUND:

  • Postnummer: 4374 EGERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 8 / 447 i 1101 Eigersund
  • Grunnkrins: 101 HOVLAND
  • Valkrins: 5 EIGERØY
  • Kyrkjesogn: 6020103 Eigerøy
  • Tettstad: Egersund

Sjarkveien

Sjarkveien er ein veg i Eigersund kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjarkveien 1 4374 EGERSUND 58.4475, 5.9741 8 / 335
Sjarkveien 2 4374 EGERSUND 58.4477, 5.9733 8 / 411
Sjarkveien 3 4374 EGERSUND 58.4476, 5.9741 8 / 336
Sjarkveien 4 4374 EGERSUND 58.4476, 5.9727 8 / 394
Sjarkveien 5 4374 EGERSUND 58.4478, 5.9739 8 / 413
Sjarkveien 6 4374 EGERSUND 58.4479, 5.9725 8 / 395
Sjarkveien 7 4374 EGERSUND 58.4479, 5.9738 8 / 403
Sjarkveien 9 4374 EGERSUND 58.4481, 5.9737 8 / 430
Sjarkveien 10 4374 EGERSUND 58.4479, 5.9732 8 / 414
Sjarkveien 11 4374 EGERSUND 58.4484, 5.9736 8 / 416
Sjarkveien 12 4374 EGERSUND 58.4481, 5.9731 8 / 412
Sjarkveien 13A 4374 EGERSUND 58.4486, 5.9735 8 / 465
Sjarkveien 13B 4374 EGERSUND 58.4486, 5.9735 8 / 465
Sjarkveien 15A 4374 EGERSUND 58.4488, 5.9735 8 / 466
Sjarkveien 15B 4374 EGERSUND 58.4489, 5.9735 8 / 466
Sjarkveien 17A 4374 EGERSUND 58.4491, 5.9735 8 / 467
Sjarkveien 17B 4374 EGERSUND 58.4491, 5.9735 8 / 467
Sjarkveien 18A 4374 EGERSUND 58.4491, 5.9730 8 / 447
Sjarkveien 18B 4374 EGERSUND 58.4490, 5.9730 8 / 447
Sjarkveien 19 4374 EGERSUND 58.4493, 5.9735 8 / 468
Sjarkveien 20 4374 EGERSUND 58.4488, 5.9730 8 / 456
Sjarkveien 21 4374 EGERSUND 58.4494, 5.9733 8 / 469
Sjarkveien 22 4374 EGERSUND 58.4486, 5.9730 8 / 457
Sjarkveien 23A 4374 EGERSUND 58.4496, 5.9731 8 / 461
Sjarkveien 23B 4374 EGERSUND 58.4496, 5.9731 8 / 461
Sjarkveien 24 4374 EGERSUND 58.4484, 5.9730 8 / 448
Sjarkveien 25 4374 EGERSUND 58.4497, 5.9729 8 / 470
Sjarkveien 26 4374 EGERSUND 58.4492, 5.9726 8 / 449
Sjarkveien 27 4374 EGERSUND 58.4499, 5.9728 8 / 471
Sjarkveien 28A 4374 EGERSUND 58.4494, 5.9727 8 / 458
Sjarkveien 28B 4374 EGERSUND 58.4494, 5.9727 8 / 458
Sjarkveien 29 4374 EGERSUND 58.4498, 5.9724 8 / 472
Sjarkveien 30 4374 EGERSUND 58.4495, 5.9726 8 / 459
Sjarkveien 31A 4374 EGERSUND 58.4498, 5.9720 8 / 473
Sjarkveien 31B 4374 EGERSUND 58.4497, 5.9719 8 / 473
Sjarkveien 32 4374 EGERSUND 58.4494, 5.9722 8 / 460
Sjarkveien 33 4374 EGERSUND 58.4496, 5.9716 8 / 474
Sjarkveien 34 4374 EGERSUND 58.4492, 5.9723 8 / 450
Sjarkveien 35 4374 EGERSUND 58.4493, 5.9718 8 / 463
Sjarkveien 36 4374 EGERSUND 58.4489, 5.9725 8 / 451
Sjarkveien 37 4374 EGERSUND 58.4491, 5.9719 8 / 462
Sjarkveien 38 4374 EGERSUND 58.4485, 5.9726 8 / 452
Sjarkveien 39 4374 EGERSUND 58.4489, 5.9720 8 / 453
Sjarkveien 41A 4374 EGERSUND 58.4487, 5.9721 8 / 454
Sjarkveien 41B 4374 EGERSUND 58.4486, 5.9722 8 / 454
Sjarkveien 43 4374 EGERSUND 58.4484, 5.9722 8 / 455
Sjarkveien 45 4374 EGERSUND 58.4482, 5.9725 8 / 396

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken