Postnummer i Buskerud

Det er 208 postnummer i Buskerud; 133 postnummer til gate-/veg-adresse, 70 postnummer til postboksar, 5 postnummer til gateadresser og postboksar.

I tillegg er det oppført 18 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.

PostnummerKommuneBruksområdeKoordinatarFolketal
2018
3000 DRAMMEN Drammen Historisk 59.7439, 10.2045 ?
3001 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7441, 10.2038
3002 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7412, 10.2229
3003 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7388, 10.2050
3004 DRAMMEN Drammen Gateadresser og postboksar 59.7491, 10.1985
3005 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7425, 10.1580
3006 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7192, 10.1460
3007 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7531, 10.1261
3008 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7447, 10.2062
3009 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7447, 10.2062 ?
3010 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7447, 10.2062 ?
3011 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7457, 10.2247 1232
3012 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7423, 10.2240 641
3013 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7359, 10.2256
3014 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7490, 10.2180 1460
3015 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7438, 10.2124 2606
3016 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7478, 10.2060 715
3017 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7442, 10.2033 80
3018 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7491, 10.1832 1934
3019 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7474, 10.1958 897
3020 DRAMMEN Drammen Ikkje i bruk 59.7337, 10.1679
3021 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7638, 10.1725 1602
3022 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7553, 10.1638 1633
3023 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7518, 10.1608 2330
3024 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7544, 10.1426 2528
3025 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7573, 10.1482 1354
3026 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7606, 10.1415 1578
3027 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7538, 10.1183 1308
3028 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7584, 10.1251 2038
3029 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7617, 10.1266 1162
3030 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7298, 10.1442 3068
3031 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7229, 10.1292 2746
3032 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7095, 10.1548 3120
3033 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7189, 10.1596 1737
3034 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7206, 10.2149 1488
3035 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7110, 10.2264 4354
3036 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7005, 10.2584 1748
3037 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.6988, 10.2926 213
3038 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7161, 10.2586 1430
3039 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7047, 10.2586 3049
3040 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7276, 10.2412 3116
3041 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7268, 10.2218 2597
3042 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7225, 10.2049 649
3043 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7289, 10.2077 1783
3044 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7364, 10.2090 2703
3045 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7398, 10.1905 3177
3046 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7337, 10.1903 2375
3047 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7394, 10.1647 1908
3048 DRAMMEN Drammen Gate-/veg-adresse 59.7448, 10.1486 2180
3050 MJØNDALEN Nedre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7507, 10.0248 8679
3051 MJØNDALEN Nedre Eiker Postboksar 59.7502, 10.0094
3053 STEINBERG Nedre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7601, 9.9549 1871
3054 KROKSTADELVA Nedre Eiker Postboksar 59.7583, 9.9922
3055 KROKSTADELVA Nedre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7587, 10.0318 8088
3056 SOLBERGELVA Nedre Eiker Postboksar 59.7619, 10.0966
3057 SOLBERGELVA Nedre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7634, 10.0787 4512
3058 SOLBERGMOEN Nedre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7593, 10.0564 1721
3063 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7290, 10.2081 ?
3064 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7290, 10.2081 ?
3065 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7290, 10.2081 ?
3066 DRAMMEN Drammen Postboksar 59.7290, 10.2081 ?
3300 HOKKSUND Øvre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7702, 9.9097 3269
3301 HOKKSUND Øvre Eiker Postboksar 59.7703, 9.9096
3302 HOKKSUND Øvre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7700, 9.8760 4183
3303 HOKKSUND Øvre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7852, 9.9176 2789
3310 STEINBERG Nedre Eiker Historisk 59.7601, 9.9549 ?
3320 VESTFOSSEN Øvre Eiker Gate-/veg-adresse 59.7325, 9.8680 5400
3321 VESTFOSSEN Øvre Eiker Postboksar 59.7386, 9.8723
3322 FISKUM Øvre Eiker Gate-/veg-adresse 59.6965, 9.7971 1124
3330 SKOTSELV Øvre Eiker Gate-/veg-adresse 59.8450, 9.8841 2168
3331 SKOTSELV Øvre Eiker Postboksar 59.8425, 9.8925
3340 ÅMOT Modum Gate-/veg-adresse 59.8927, 9.9268 4877
3341 ÅMOT Modum Postboksar 59.8934, 9.9255
3342 ÅMOT Modum Postboksar 59.8991, 9.9079
3350 PRESTFOSS Sigdal Gate-/veg-adresse 60.0434, 9.6352 1944
3351 PRESTFOSS Sigdal Postboksar 60.0421, 9.5898
3355 SOLUMSMOEN Sigdal Gate-/veg-adresse 59.9635, 9.7709 362
3357 EGGEDAL Sigdal Postboksar 60.2468, 9.3553 ?
3358 NEDRE EGGEDAL Sigdal Gate-/veg-adresse 60.1347, 9.4371 541
3359 EGGEDAL Sigdal Gate-/veg-adresse 60.2468, 9.3553 651
3360 GEITHUS Modum Gate-/veg-adresse 59.9321, 9.9680 2754
3361 GEITHUS Modum Postboksar 59.9318, 9.9689
3370 VIKERSUND Modum Gate-/veg-adresse 59.9684, 9.9911 6023
3371 VIKERSUND Modum Postboksar 59.9650, 9.9935
3380 KRØDEREN Krødsherad Historisk 60.1240, 9.7859 ?
3384 NORESUND Krødsherad Historisk 60.1812, 9.6238 ?
3387 SNARUM Modum Ikkje i bruk 60.0236, 9.8763
3390 TYRISTRAND Ringerike Historisk 60.0864, 10.0997 ?
3400 LIER Lier Ikkje i bruk 59.7722, 10.2469
3401 LIER Lier Postboksar 59.7864, 10.2414
3402 LIER Lier Gate-/veg-adresse 59.7758, 10.2309 1196
3403 LIER Lier Gate-/veg-adresse 59.7905, 10.2524 2531
3404 LIER Lier Gate-/veg-adresse 59.8018, 10.2170 1869
3405 LIER Lier Gate-/veg-adresse 59.8509, 10.2130 1621
3406 TRANBY Lier Gate-/veg-adresse 59.8217, 10.2583 972
3407 TRANBY Lier Postboksar 59.8104, 10.2694
3408 TRANBY Lier Gate-/veg-adresse 59.8081, 10.2666 2621
3409 TRANBY Lier Gate-/veg-adresse 59.8192, 10.2872 2522
3410 SYLLING Lier Gate-/veg-adresse 59.8942, 10.2878 2006
3411 SYLLING Lier Postboksar 59.8942, 10.2839
3412 LIERSTRANDA Lier Postboksar 59.7558, 10.2609
3413 LIER Lier Gate-/veg-adresse 59.7557, 10.2267 2636
3414 LIERSTRANDA Lier Gate-/veg-adresse 59.7596, 10.2560 1532
3420 LIERSKOGEN Lier Gate-/veg-adresse 59.8196, 10.3301 2381
3421 LIERSKOGEN Lier Postboksar 59.8096, 10.3001
3425 REISTAD Lier Gate-/veg-adresse 59.7759, 10.2888 1268
3426 GULLAUG Lier Gate-/veg-adresse 59.7583, 10.2921 1297
3427 GULLAUG Lier Gate-/veg-adresse 59.7302, 10.3100 1467
3428 GULLAUG Lier Postboksar 59.7486, 10.2903
3430 SPIKKESTAD Røyken Gate-/veg-adresse 59.7440, 10.3370 4336
3431 SPIKKESTAD Røyken Postboksar 59.7445, 10.3420
3440 RØYKEN Røyken Gate-/veg-adresse 59.7472, 10.3883 4534
3441 RØYKEN Røyken Postboksar 59.7465, 10.3903
3442 HYGGEN Røyken Gate-/veg-adresse 59.7163, 10.3698 1244
3450 SOLLIHØGDA Hole Historisk 59.9640, 10.3449 ?
3452 KROKKLEIVA Hole Historisk 60.0620, 10.3105 ?
3463 RØYSE Hole Historisk 60.0789, 10.2808 ?
3470 SLEMMESTAD Røyken Gate-/veg-adresse 59.7804, 10.4988 4684
3471 SLEMMESTAD Røyken Postboksar 59.7775, 10.4870
3472 BØDALEN Røyken Gate-/veg-adresse 59.7600, 10.4612 2303
3474 ÅROS Røyken Gate-/veg-adresse 59.7067, 10.5031 2422
3475 SÆTRE Hurum Gate-/veg-adresse 59.6815, 10.5270 4197
3476 SÆTRE Hurum Postboksar 59.6820, 10.5273
3477 BÅTSTØ Røyken Gate-/veg-adresse 59.7220, 10.5173 381
3478 NÆRSNES Røyken Gate-/veg-adresse 59.7592, 10.5077 1553
3479 NÆRSNES Røyken Postboksar 59.7592, 10.5077
3480 FILTVET Hurum Gate-/veg-adresse 59.5723, 10.6125 1145
3481 TOFTE Hurum Postboksar 59.5429, 10.5619
3482 TOFTE Hurum Gate-/veg-adresse 59.5428, 10.5614 2160
3483 KANA Hurum Gate-/veg-adresse 59.5268, 10.4759 272
3484 HOLMSBU Hurum Gate-/veg-adresse 59.5606, 10.4283 465
3485 FILTVET Hurum Postboksar 59.5723, 10.6125 ?
3490 KLOKKARSTUA Hurum Gate-/veg-adresse 59.6139, 10.4579 1293
3491 KLOKKARSTUA Hurum Ikkje i bruk 59.6139, 10.4579
3500 HØNEFOSS Ringerike Historisk 60.1680, 10.2565 ?
3501 HØNEFOSS Ringerike Postboksar 60.1529, 10.2553
3502 HØNEFOSS Ringerike Postboksar 60.1640, 10.2563
3503 HØNEFOSS Ringerike Postboksar 60.1781, 10.2693
3504 HØNEFOSS Ringerike Postboksar 60.1527, 10.2564
3505 HØNEFOSS Ringerike Ikkje i bruk 60.1843, 10.2395
3506 HØNEFOSS Ringerike Ikkje i bruk 60.1921, 10.2936
3507 HØNEFOSS Ringerike Postboksar 60.1436, 10.2491
3510 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1625, 10.2500 2317
3511 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1514, 10.2585 1915
3512 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1181, 10.3185 2028
3513 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1703, 10.2689 2687
3514 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1746, 10.3509 3448
3515 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1785, 10.2591 3495
3516 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.3258, 10.1143 2332
3517 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1733, 10.2374 2738
3518 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1845, 10.1973 2719
3519 HØNEFOSS Ringerike Gate-/veg-adresse 60.1371, 10.1738 771
3523 NES I ÅDAL Ringerike Postboksar 60.5628, 9.9878
3524 NES I ÅDAL Ringerike Gate-/veg-adresse 60.5635, 9.9878 500
3525 HALLINGBY Ringerike Gate-/veg-adresse 60.2717, 10.1863 1440
3526 HALLINGBY Ringerike Postboksar 60.2708, 10.1808
3529 RØYSE Hole Postboksar 60.0789, 10.2808
3530 RØYSE Hole Gate-/veg-adresse 60.0774, 10.1973 3686
3531 KROKKLEIVA Hole Gateadresser og postboksar 60.0620, 10.3105 2016
3532 TYRISTRAND Ringerike Postboksar 60.0864, 10.0997 ?
3533 TYRISTRAND Ringerike Gate-/veg-adresse 60.0864, 10.0997 2309
3534 SOKNA Ringerike Gateadresser og postboksar 60.2399, 9.9250 1855
3535 KRØDEREN Krødsherad Gate-/veg-adresse 60.1240, 9.7859 1198
3536 NORESUND Krødsherad Gate-/veg-adresse 60.1812, 9.6238 1066
3537 KRØDEREN Krødsherad Postboksar 60.1244, 9.7826
3538 SOLLIHØGDA Hole Gate-/veg-adresse 59.9640, 10.3449 418
3539 FLÅ Flå Gate-/veg-adresse 60.4292, 9.4622 1069
3540 NESBYEN Nes Gate-/veg-adresse 60.5705, 9.1116 3335
3541 NESBYEN Nes Postboksar 60.5696, 9.1040
3543 NORESUND Krødsherad Postboksar 60.1812, 9.6238 ?
3544 TUNHOVD Nore og Uvdal Gate-/veg-adresse 60.4615, 8.7682 133
3545 FLÅ Flå Postboksar 60.4292, 9.4622 ?
3550 GOL Gol Gate-/veg-adresse 60.7014, 8.9457 4556
3551 GOL Gol Postboksar 60.7006, 8.9455
3560 HEMSEDAL Hemsedal Gate-/veg-adresse 60.8630, 8.5541 2429
3561 HEMSEDAL Hemsedal Postboksar 60.8626, 8.5645
3570 ÅL Ål Gate-/veg-adresse 60.6302, 8.5607 3869
3571 ÅL Ål Postboksar 60.6305, 8.5638
3575 HOL Hol Postboksar 60.6148, 8.2965
3576 HOL Hol Gate-/veg-adresse 60.6151, 8.2940 700
3577 HOVET Hol Gate-/veg-adresse 60.6224, 8.1533 493
3579 TORPO Ål Gate-/veg-adresse 60.6644, 8.7199 755
3580 GEILO Hol Gate-/veg-adresse 60.5355, 8.2081 3147
3581 GEILO Hol Postboksar 60.5341, 8.2078
3588 DAGALI Hol Gate-/veg-adresse 60.4150, 8.4622 145
3593 USTAOSET Hol Gateadresser og postboksar 60.4984, 8.0445 22
3595 HAUGASTØL Hol Gateadresser og postboksar 60.5120, 7.8631 8
3600 KONGSBERG Kongsberg Historisk 59.6686, 9.6502 ?
3601 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6639, 9.6443
3602 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6639, 9.6443
3603 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6639, 9.6443
3604 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6639, 9.6443
3605 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6639, 9.6443
3606 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6686, 9.6525
3607 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6686, 9.6525 ?
3608 HEISTADMOEN Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.5960, 9.6635
3609 KONGSBERG Kongsberg Postboksar 59.6686, 9.6525 ?
3610 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6507, 9.6646 4763
3611 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6786, 9.6447 1805
3612 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6702, 9.6704 4283
3613 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6737, 9.6576 2088
3614 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6984, 9.5104 2008
3615 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6375, 9.6420 2234
3616 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6598, 9.6422 3011
3617 KONGSBERG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6802, 9.6349 2622
3618 SKOLLENBORG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.5729, 9.6748 1336
3619 SKOLLENBORG Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.6218, 9.6829 1580
3620 FLESBERG Flesberg Gate-/veg-adresse 59.8635, 9.4278 639
3621 LAMPELAND Flesberg Postboksar 59.8353, 9.5787
3622 SVENE Flesberg Gate-/veg-adresse 59.7929, 9.5796 679
3623 LAMPELAND Flesberg Gate-/veg-adresse 59.8346, 9.5794 841
3624 LYNGDAL I NUMEDAL Flesberg Gate-/veg-adresse 59.9110, 9.5239 340
3625 SKOLLENBORG Kongsberg Postboksar 59.6218, 9.6829 ?
3626 ROLLAG Rollag Gate-/veg-adresse 59.9842, 9.2953 429
3627 VEGGLI Rollag Postboksar 60.0420, 9.1549
3628 VEGGLI Rollag Gate-/veg-adresse 60.0427, 9.1530 919
3629 NORE Nore og Uvdal Gate-/veg-adresse 60.1686, 9.0108 385
3630 RØDBERG Nore og Uvdal Gate-/veg-adresse 60.2675, 8.9458 1056
3631 RØDBERG Nore og Uvdal Postboksar 60.2673, 8.9470
3632 UVDAL Nore og Uvdal Gate-/veg-adresse 60.2695, 8.7518 879
3634 NORE Nore og Uvdal Postboksar 60.1686, 9.0108 ?
3640 SKOLLENBORG Kongsberg Historisk 59.6218, 9.6829 ?
3645 HEISTADMOEN Kongsberg Historisk 59.5960, 9.6635 ?
3646 HVITTINGFOSS Kongsberg Postboksar 59.4830, 10.0102
3647 HVITTINGFOSS Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.4857, 10.0117 1720
3648 PASSEBEKK Kongsberg Gate-/veg-adresse 59.5113, 9.8271 326

Postnummer per fylke