Sidene vart laga i samband med ein dugnad på yr.no for å samle koordinatar for alle norske postnummer, sumaren 2009. Dette er så vidt eg veit det einaste oversynet over postnummer med koordinatar som finst.
Eg har oppdatert basane med vegnamn o.l. frå Posten i mars 2011. Posten gjer endringar i desse basane ofte, du bør laste ned gateregisteret frå Posten om du treng eit heilt oppdatert register.
Du kan laste ned eit komplett postnummerregister for Noreg med koordinatar.

Postnummer i Søgne kommune

Det er 8 postnummer i Søgne kommune, Vest-Agder.

Klikk på postnummeret for å sjå kart og gateadresser for kvart postnummer.

Kart over alle postnummer i Søgne kommune.

Sjå liste over alle postnummer i Vest-Agder.

Folketal-kolonna i tabellen nedanfor viser kor mange som var folkeregistrert på postnummeret per 1.1.2011.

Søgne kommune
Postnummer og stadBruksområdeFolke­talLatLonDatakvalitetOpp-
datert
4640 SØGNEGate-/veg-adresse1062958.07497.862321Koordinatane gjeld postkontoret19.09
2013
4641 SØGNEGate-/veg-adresse58.07497.862326Usikker plassering23.09
2016
4642 SØGNEGate-/veg-adresse58.07497.862326Usikker plassering23.09
2016
4643 SØGNEGate-/veg-adresse58.07497.862326Usikker plassering23.09
2016
4644 SØGNEGate-/veg-adresse58.07497.862326Usikker plassering23.09
2016
4681 SØGNEPostboksar58.07497.86232Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09
2009
4682 SØGNEPostboksar58.09677.813041Koordinatane gjeld postkontoret11.10
2011
4683 SØGNEPostboksar58.09687.8131Koordinatane gjeld postkontoret01.09
2009

Stort kart over postnummer i Søgne kommune.

Neste kommunar

Førre kommunar:

Geografiske data

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0.

© Erik Bolstad, 2005-2010 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)