Sidene vart laga i samband med ein dugnad på yr.no for å samle koordinatar for alle norske postnummer, sumaren 2009. Dette er så vidt eg veit det einaste oversynet over postnummer med koordinatar som finst.
Eg har oppdatert basane med vegnamn o.l. frå Posten i mars 2011. Posten gjer endringar i desse basane ofte, du bør laste ned gateregisteret frå Posten om du treng eit heilt oppdatert register.
Du kan laste ned eit komplett postnummerregister for Noreg med koordinatar.

Postnummer i Tysnes kommune

Det er 10 postnummer i Tysnes kommune, Hordaland.

Klikk på postnummeret for å sjå kart og gateadresser for kvart postnummer.

Sjå liste over alle postnummer i Hordaland.

Folketal-kolonna i tabellen nedanfor viser kor mange som var folkeregistrert på postnummeret per 1.1.2011.

Tysnes kommune
Postnummer og stadBruksområdeFolke­talLatLonDatakvalitetOpp-
datert
5680 TYSNESGate-/veg-adresse84360.04355.52275Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar17.09
2013
5682 GODØYSUND (ikkje i bruk)Gate-/veg-adresse60.06685.5632Koordinatane er retta av Erik Bolstad07.09
2012
5683 REKSTERENGate-/veg-adresse19360.03985.43332Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09
2009
5685 UGGDALGate-/veg-adresse68760.0045.52882Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09
2009
5687 FLATRÅKERGate-/veg-adresse14559.93995.51992Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09
2009
5690 LUNDEGRENDGate-/veg-adresse42560.065.64242Koordinatane er retta av Erik Bolstad01.09
2009
5693 ÅRBAKKAGate-/veg-adresse11559.98735.67532Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09
2012
5694 ONARHEIMGate-/veg-adresse34959.94685.62815Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar28.09
2012
5695 UGGDALPostboksar59.99875.496251Koordinatane gjeld postkontoret11.10
2011
5696 TYSNESPostboksar60.04275.522561Koordinatane gjeld postkontoret11.10
2011

Stort kart over postnummer i Tysnes kommune.

Neste kommunar

Førre kommunar:

Geografiske data

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0.

© Erik Bolstad, 2005-2010 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)