Sidene vart laga i samband med ein dugnad på yr.no for å samle koordinatar for alle norske postnummer, sumaren 2009. Dette er så vidt eg veit det einaste oversynet over postnummer med koordinatar som finst.
Eg har oppdatert basane med vegnamn o.l. frå Posten i mars 2011. Posten gjer endringar i desse basane ofte, du bør laste ned gateregisteret frå Posten om du treng eit heilt oppdatert register.
Du kan laste ned eit komplett postnummerregister for Noreg med koordinatar.

Postnummer i Nissedal kommune

Det er 3 postnummer i Nissedal kommune, Telemark.

Klikk på postnummeret for å sjå kart og gateadresser for kvart postnummer.

Sjå liste over alle postnummer i Telemark.

Folketal-kolonna i tabellen nedanfor viser kor mange som var folkeregistrert på postnummeret per 1.1.2011.

Nissedal kommune
Postnummer og stadBruksområdeFolke­talLatLonDatakvalitetOpp-
datert
3854 NISSEDALGate-/veg-adresse27459.16528.501021Koordinatane gjeld postkontoret11.10
2011
3855 TREUNGENGate-/veg-adresse100659.02068.52012Koordinatane er retta av Erik Bolstad28.09
2012
3883 TREUNGENPostboksar59.01928.525021Koordinatane gjeld postkontoret11.10
2011

Stort kart over postnummer i Nissedal kommune.

Neste kommunar

Førre kommunar:

Geografiske data

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0.

© Erik Bolstad, 2005-2010 (og andre, sjå merknadane til kvar tabell)