Åkragata i Stavanger

Åkragata er ei gate i Stavanger kommune.

Det er 130 ulike adresser i gata. Husnummer frå 1 til 108.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

4015 STAVANGER

Adresser i Åkragata

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åkragata 1A 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7564 54 / 373
Åkragata 1B 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7563 54 / 373
Åkragata 1C 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7562 54 / 373
Åkragata 1D 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7561 54 / 373
Åkragata 1E 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7560 54 / 373
Åkragata 1F 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7564 54 / 373
Åkragata 1G 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7564 54 / 373
Åkragata 1H 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7563 54 / 373
Åkragata 1J 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7562 54 / 373
Åkragata 1K 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7560 54 / 373
Åkragata 1L 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7564 54 / 373
Åkragata 1M 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7563 54 / 373
Åkragata 1N 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7562 54 / 373
Åkragata 1P 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7561 54 / 373
Åkragata 2 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7569 54 / 448
Åkragata 3A 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7563 54 / 373
Åkragata 3B 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7562 54 / 373
Åkragata 3C 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7562 54 / 373
Åkragata 3D 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7562 54 / 373
Åkragata 3E 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7562 54 / 373
Åkragata 3F 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7563 54 / 373
Åkragata 3G 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7563 54 / 373
Åkragata 3H 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7563 54 / 373
Åkragata 3J 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7563 54 / 373
Åkragata 3K 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7563 54 / 373
Åkragata 4 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7573 54 / 814
Åkragata 5A 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7563 54 / 373
Åkragata 5B 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7562 54 / 373
Åkragata 5C 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7561 54 / 373
Åkragata 5D 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7559 54 / 373
Åkragata 5E 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7563 54 / 373
Åkragata 5F 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7562 54 / 373
Åkragata 5G 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7561 54 / 373
Åkragata 5H 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7559 54 / 373
Åkragata 6 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7569 54 / 1107
Åkragata 7A 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7558 54 / 373
Åkragata 7B 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7556 54 / 373
Åkragata 7C 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7555 54 / 373
Åkragata 7D 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7555 54 / 373
Åkragata 7E 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7558 54 / 373
Åkragata 7F 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7556 54 / 373
Åkragata 7G 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7555 54 / 373
Åkragata 7H 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7555 54 / 373
Åkragata 8 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7569 54 / 1107
Åkragata 9A 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7553 54 / 373
Åkragata 9B 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7553 54 / 373
Åkragata 9C 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7553 54 / 373
Åkragata 9D 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7553 54 / 373
Åkragata 9E 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7552 54 / 373
Åkragata 9F 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7552 54 / 373
Åkragata 9G 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7553 54 / 373
Åkragata 9H 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7553 54 / 373
Åkragata 9I 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7552 54 / 373
Åkragata 9J 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7552 54 / 373
Åkragata 9K 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7552 54 / 373
Åkragata 9L 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7552 54 / 373
Åkragata 10 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7569 54 / 1107
Åkragata 12 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7569 54 / 1107
Åkragata 14 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7569 54 / 1107
Åkragata 16 4015 STAVANGER 58.9624, 5.7569 54 / 1107
Åkragata 18 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7572 54 / 1110
Åkragata 20 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7573 54 / 1111
Åkragata 22 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7568 54 / 1107
Åkragata 24 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7568 54 / 1107
Åkragata 26 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7568 54 / 1107
Åkragata 28 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7568 54 / 1107
Åkragata 30 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7568 54 / 1107
Åkragata 31 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7562 54 / 451
Åkragata 32 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7568 54 / 1107
Åkragata 33 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7562 54 / 451
Åkragata 34 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7570 54 / 1112
Åkragata 35 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7562 54 / 451
Åkragata 36 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7571 54 / 1113
Åkragata 37 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7562 54 / 451
Åkragata 38 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7572 54 / 1114
Åkragata 39 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7562 54 / 451
Åkragata 40 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7574 54 / 1115
Åkragata 41 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7562 54 / 451
Åkragata 42 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7575 54 / 1116
Åkragata 43 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7562 54 / 451
Åkragata 44 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7575 54 / 1117
Åkragata 45 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7562 54 / 451
Åkragata 46 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7576 54 / 1118
Åkragata 47 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7562 54 / 451
Åkragata 48 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7577 54 / 1119
Åkragata 49 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7562 54 / 451
Åkragata 50 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7578 54 / 1120
Åkragata 51 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7562 54 / 451
Åkragata 52 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7570 54 / 1121
Åkragata 53 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7562 54 / 451
Åkragata 54 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7571 54 / 1122
Åkragata 55 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7561 54 / 451
Åkragata 56 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7572 54 / 1123
Åkragata 57 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7561 54 / 451
Åkragata 58 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7573 54 / 1124
Åkragata 59 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7560 54 / 451
Åkragata 60 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7574 54 / 1125
Åkragata 61 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7560 54 / 451
Åkragata 62 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7574 54 / 1126
Åkragata 63 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7560 54 / 451
Åkragata 64 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7576 54 / 1127
Åkragata 65 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7560 54 / 451
Åkragata 66 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7577 54 / 1128
Åkragata 67 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7560 54 / 451
Åkragata 68 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7567 54 / 1143
Åkragata 69 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7560 54 / 451
Åkragata 70 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7566 54 / 1144
Åkragata 71 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7560 54 / 451
Åkragata 72 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7566 54 / 1145
Åkragata 73 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7560 54 / 451
Åkragata 74 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7566 54 / 1146
Åkragata 75 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7560 54 / 451
Åkragata 76 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7566 54 / 1147
Åkragata 77 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7560 54 / 451
Åkragata 78 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7566 54 / 1148
Åkragata 80 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7566 54 / 1149
Åkragata 82 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7569 54 / 1129
Åkragata 84 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7570 54 / 1130
Åkragata 86 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7571 54 / 1131
Åkragata 88 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7572 54 / 1132
Åkragata 90 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7572 54 / 1133
Åkragata 92 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7574 54 / 1134
Åkragata 94 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7575 54 / 1135
Åkragata 96 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7576 54 / 1136
Åkragata 98 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7568 54 / 1137
Åkragata 100 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7569 54 / 1138
Åkragata 102 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7570 54 / 1139
Åkragata 104 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7571 54 / 1140
Åkragata 106 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7571 54 / 1141
Åkragata 108 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7572 54 / 1142

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.