Ålgårdsvegen i Time

Ålgårdsvegen er ein veg i Time kommune.

Det er 43 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 32 til 1149.

Adressene i Ålgårdsvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Ålgårdsvegen 32, 84, 101, 103-104, 106, 108, 110, 144, 186, 245, 247, 346, 348, 458, 460, 489, 574, 576, 5784347 LYE
Ålgårdsvegen 621, 731, 766, 856, 858, 863, 865, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 895, 897, 912, 997, 9994342 UNDHEIM
Ålgårdsvegen 1104, 1143, 1145, 1147, 11494330 ÅLGÅRD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Ålgårdsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ålgårdsvegen 32 4347 LYE 58.7360, 5.6914 21 / 16
Ålgårdsvegen 84 4347 LYE 58.7342, 5.6974 21 / 1
Ålgårdsvegen 101 4347 LYE 58.7328, 5.6983 21 / 3
Ålgårdsvegen 103 4347 LYE 58.7329, 5.6965 21 / 3
Ålgårdsvegen 104 4347 LYE 58.7350, 5.7033 21 / 2
Ålgårdsvegen 106 4347 LYE 58.7352, 5.7028 21 / 2
Ålgårdsvegen 108 4347 LYE 58.7435, 5.7044 20 / 44
Ålgårdsvegen 110 4347 LYE 58.7434, 5.7054 20 / 44
Ålgårdsvegen 144 4347 LYE 58.7332, 5.7083 21 / 11
Ålgårdsvegen 186 4347 LYE 58.7338, 5.7140 22 / 30
Ålgårdsvegen 245 4347 LYE 58.7308, 5.7219 23 / 755
Ålgårdsvegen 247 4347 LYE 58.7307, 5.7218 23 / 755
Ålgårdsvegen 346 4347 LYE 58.7296, 5.7405 22 / 17
Ålgårdsvegen 348 4347 LYE 58.7297, 5.7412 22 / 17
Ålgårdsvegen 458 4347 LYE 58.7391, 5.7565 33 / 1
Ålgårdsvegen 460 4347 LYE 58.7400, 5.7568 33 / 1
Ålgårdsvegen 489 4347 LYE 58.7310, 5.7625 34 / 1
Ålgårdsvegen 574 4347 LYE 58.7280, 5.7719 35 / 5
Ålgårdsvegen 576 4347 LYE 58.7323, 5.7852 36 / 2
Ålgårdsvegen 578 4347 LYE 58.7340, 5.7851 35 / 5
Ålgårdsvegen 621 4342 UNDHEIM 58.7246, 5.7764 37 / 6
Ålgårdsvegen 731 4342 UNDHEIM 58.7228, 5.7924 43 / 19
Ålgårdsvegen 766 4342 UNDHEIM 58.7266, 5.7876 43 / 20
Ålgårdsvegen 856 4342 UNDHEIM 58.7301, 5.8071 38 / 17
Ålgårdsvegen 858 4342 UNDHEIM 58.7303, 5.8068 38 / 17
Ålgårdsvegen 863 4342 UNDHEIM 58.7305, 5.8102 38 / 5
Ålgårdsvegen 865 4342 UNDHEIM 58.7301, 5.8102 38 / 5
Ålgårdsvegen 874 4342 UNDHEIM 58.7320, 5.8073 38 / 37
Ålgårdsvegen 876 4342 UNDHEIM 58.7327, 5.8079 38 / 44
Ålgårdsvegen 878 4342 UNDHEIM 58.7326, 5.8084 38 / 45
Ålgårdsvegen 880 4342 UNDHEIM 58.7324, 5.8088 38 / 48
Ålgårdsvegen 882 4342 UNDHEIM 58.7322, 5.8086 38 / 49
Ålgårdsvegen 884 4342 UNDHEIM 58.7321, 5.8083 38 / 55
Ålgårdsvegen 895 4342 UNDHEIM 58.7316, 5.8115 38 / 3
Ålgårdsvegen 897 4342 UNDHEIM 58.7313, 5.8121 38 / 3
Ålgårdsvegen 912 4342 UNDHEIM 58.7350, 5.8108 38 / 9
Ålgårdsvegen 997 4342 UNDHEIM 58.7418, 5.8153 39 / 5
Ålgårdsvegen 999 4342 UNDHEIM 58.7421, 5.8152 39 / 5
Ålgårdsvegen 1104 4330 ÅLGÅRD 58.7502, 5.8182 39 / 14
Ålgårdsvegen 1143 4330 ÅLGÅRD 58.7519, 5.8243 39 / 25
Ålgårdsvegen 1145 4330 ÅLGÅRD 58.7518, 5.8245 39 / 19
Ålgårdsvegen 1147 4330 ÅLGÅRD 58.7521, 5.8248 39 / 28
Ålgårdsvegen 1149 4330 ÅLGÅRD 58.7522, 5.8244 39 / 26

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.