Åsvegen i Stange

Åsvegen er ein veg i Stange kommune.

Det er 91 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 7 til 725.

Adressene i Åsvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Åsvegen 7-8, 10, 17, 34, 36, 51, 53, 55, 57-59, 63, 65, 77, 83-84, 87, 91, 96, 98, 100-102, 104, 107-110, 112, 114, 116, 1182344 ILSENG
Åsvegen 139, 177, 200, 204-205, 207, 210, 213-215, 220, 253, 255, 307, 309, 329, 333, 346, 372, 3742345 ÅDALSBRUK
Åsvegen 399, 401, 434, 444, 446-447, 467, 481, 483, 487, 492, 494, 496, 499, 517, 529, 537, 539, 551, 553, 555, 557, 561, 563, 570, 593, 597, 634, 680, 682, 703, 705-706, 715-717, 723, 7252332 ÅSVANG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Åsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvegen 7 2344 ILSENG 60.7659, 11.2665 234 / 3
Åsvegen 8 2344 ILSENG 60.7667, 11.2672 234 / 5
Åsvegen 10 2344 ILSENG 60.7677, 11.2680 234 / 7
Åsvegen 17 2344 ILSENG 60.7654, 11.2685 234 / 4
Åsvegen 34 2344 ILSENG 60.7663, 11.2710 234 / 15
Åsvegen 36 2344 ILSENG 60.7662, 11.2717 234 / 15
Åsvegen 51 2344 ILSENG 60.7653, 11.2738 250 / 5
Åsvegen 53 2344 ILSENG 60.7655, 11.2759 250 / 32
Åsvegen 55 2344 ILSENG 60.7647, 11.2756 250 / 41
Åsvegen 57 2344 ILSENG 60.7635, 11.2771 249 / 8
Åsvegen 58 2344 ILSENG 60.7685, 11.2753 243 / 1
Åsvegen 59 2344 ILSENG 60.7638, 11.2758 249 / 7
Åsvegen 63 2344 ILSENG 60.7657, 11.2765 250 / 14
Åsvegen 65 2344 ILSENG 60.7655, 11.2767 250 / 40
Åsvegen 77 2344 ILSENG 60.7642, 11.2790 250 / 12
Åsvegen 83 2344 ILSENG 60.7650, 11.2802 250 / 28
Åsvegen 84 2344 ILSENG 60.7655, 11.2803 246 / 18
Åsvegen 87 2344 ILSENG 60.7641, 11.2809 250 / 11
Åsvegen 91 2344 ILSENG 60.7649, 11.2816 250 / 31
Åsvegen 96 2344 ILSENG 60.7661, 11.2826 246 / 23
Åsvegen 98 2344 ILSENG 60.7668, 11.2817 248 / 7
Åsvegen 100 2344 ILSENG 60.7666, 1,000.0000 248 / 9
Åsvegen 101 2344 ILSENG 60.7639, 11.2817 250 / 10
Åsvegen 102 2344 ILSENG 60.7657, 11.2833 246 / 27
Åsvegen 104 2344 ILSENG 60.7655, 11.2832 246 / 13
Åsvegen 107 2344 ILSENG 60.7637, 11.2846 250 / 33
Åsvegen 108 2344 ILSENG 60.7651, 11.2835 250 / 20
Åsvegen 109 2344 ILSENG 60.7647, 11.2844 250 / 27
Åsvegen 110 2344 ILSENG 60.7654, 11.2843 246 / 9
Åsvegen 112 2344 ILSENG 60.7650, 11.2845 250 / 21
Åsvegen 114 2344 ILSENG 60.7650, 11.2860 250 / 39
Åsvegen 116 2344 ILSENG 60.7650, 11.2856 250 / 38
Åsvegen 118 2344 ILSENG 60.7650, 11.2850 250 / 37
Åsvegen 139 2345 ÅDALSBRUK 60.7642, 11.2901 250 / 7
Åsvegen 177 2345 ÅDALSBRUK 60.7633, 11.2963 256 / 1
Åsvegen 200 2345 ÅDALSBRUK 60.7625, 11.2998 255 / 13
Åsvegen 204 2345 ÅDALSBRUK 60.7620, 11.3007 255 / 17
Åsvegen 205 2345 ÅDALSBRUK 60.7619, 11.2998 255 / 20
Åsvegen 207 2345 ÅDALSBRUK 60.7617, 11.3002 255 / 21
Åsvegen 210 2345 ÅDALSBRUK 60.7615, 11.3012 255 / 18
Åsvegen 213 2345 ÅDALSBRUK 60.7611, 11.2996 255 / 8
Åsvegen 214 2345 ÅDALSBRUK 60.7612, 11.3021 255 / 16
Åsvegen 215 2345 ÅDALSBRUK 60.7610, 11.3007 255 / 15
Åsvegen 220 2345 ÅDALSBRUK 60.7607, 11.3014 255 / 19
Åsvegen 253 2345 ÅDALSBRUK 60.7570, 11.3012 250 / 6
Åsvegen 255 2345 ÅDALSBRUK 60.7569, 1,000.0000 250 / 6
Åsvegen 307 2345 ÅDALSBRUK 60.7526, 11.3065 225 / 7
Åsvegen 309 2345 ÅDALSBRUK 60.7524, 11.3070 247 / 4
Åsvegen 329 2345 ÅDALSBRUK 60.7521, 11.3096 247 / 2
Åsvegen 333 2345 ÅDALSBRUK 60.7517, 11.3075 247 / 3
Åsvegen 346 2345 ÅDALSBRUK 60.7512, 11.3105 247 / 5
Åsvegen 372 2345 ÅDALSBRUK 60.7500, 11.3136 237 / 5
Åsvegen 374 2345 ÅDALSBRUK 60.7514, 11.3132 237 / 5
Åsvegen 399 2332 ÅSVANG 60.7497, 11.3181 215 / 5
Åsvegen 401 2332 ÅSVANG 60.7495, 11.3193 215 / 6
Åsvegen 434 2332 ÅSVANG 60.7483, 11.3233 243 / 4
Åsvegen 444 2332 ÅSVANG 60.7496, 11.3257 282 / 23
Åsvegen 446 2332 ÅSVANG 60.7499, 11.3269 282 / 31
Åsvegen 447 2332 ÅSVANG 60.7473, 11.3255 223 / 2
Åsvegen 467 2332 ÅSVANG 60.7460, 11.3288 282 / 30
Åsvegen 481 2332 ÅSVANG 60.7439, 11.3313 282 / 18
Åsvegen 483 2332 ÅSVANG 60.7439, 11.3315 282 / 18
Åsvegen 487 2332 ÅSVANG 60.7420, 11.3323 282 / 3
Åsvegen 492 2332 ÅSVANG 60.7458, 11.3326 282 / 14
Åsvegen 494 2332 ÅSVANG 60.7460, 11.3345 282 / 29
Åsvegen 496 2332 ÅSVANG 60.7456, 11.3341 282 / 28
Åsvegen 499 2332 ÅSVANG 60.7446, 11.3334 282 / 13
Åsvegen 517 2332 ÅSVANG 60.7437, 11.3337 282 / 20
Åsvegen 529 2332 ÅSVANG 60.7424, 11.3354 282 / 12
Åsvegen 537 2332 ÅSVANG 60.7409, 11.3361 282 / 10
Åsvegen 539 2332 ÅSVANG 60.7414, 11.3361 282 / 11
Åsvegen 551 2332 ÅSVANG 60.7402, 11.3363 248 / 10
Åsvegen 553 2332 ÅSVANG 60.7398, 11.3339 248 / 2
Åsvegen 555 2332 ÅSVANG 60.7398, 11.3356 248 / 5
Åsvegen 557 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3355 248 / 8
Åsvegen 561 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3340 223 / 5
Åsvegen 563 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3349 223 / 4
Åsvegen 570 2332 ÅSVANG 60.7399, 11.3397 405 / 1
Åsvegen 593 2332 ÅSVANG 60.7381, 11.3423 283 / 2
Åsvegen 597 2332 ÅSVANG 60.7376, 11.3425 283 / 1
Åsvegen 634 2332 ÅSVANG 60.7364, 11.3497 278 / 43
Åsvegen 680 2332 ÅSVANG 60.7378, 11.3524 278 / 6
Åsvegen 682 2332 ÅSVANG 60.7379, 11.3539 278 / 6
Åsvegen 703 2332 ÅSVANG 60.7386, 11.3590 278 / 39
Åsvegen 705 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3592 278 / 39
Åsvegen 706 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3587 405 / 2
Åsvegen 715 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3607 278 / 30
Åsvegen 716 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3610 278 / 49
Åsvegen 717 2332 ÅSVANG 60.7387, 11.3611 278 / 15
Åsvegen 723 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3625 278 / 10
Åsvegen 725 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3625 278 / 10

Åsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 22 norske kommunar som heiter Åsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Åsvegen 1‑823 2030, 2032, 2033, 2034
Åsvegen 102‑509 2040, 2056
Åsvegen 4‑81 2133
Åsvegen 3‑276 2164
Åsvegen 19‑61 2224
Åsvegen 1‑265 2260, 2264
Åsvegen 7‑725 2332, 2344, 2345
Åsvegen 151‑220 2412
Åsvegen 4‑20 2580
Åsvegen 3‑58 2630
Åsvegen 40‑392 2640
Åsvegen 6‑603 2682
Åsvegen 2‑199 2740
Åsvegen 2‑37 2819
Åsvegen 1‑364 2850
Åsvegen 1‑45 2860
Åsvegen 1‑6 2953
Åsvegen 160‑188 3540
Åsvegen 2‑53 3810
Åsvegen 1‑22 3919
Åsvegen 47‑80 4110
Strand Åsvegen 3‑25 4120
Suldal Åsvegen 62‑165 4233
Åsvegen 1‑99 4708
Åsvegen 6‑12 4735
Åsvegen 31‑188 5357
Åsvegen 1‑26 5417
Åsvegen 1‑53 5550
Herøy Åsvegen 3‑31 6080
Sykkylven Åsvegen 1‑89 6230
Vestnes Åsvegen 8‑140 6390
Åsvegen 131‑669 6440, 6443
Åsvegen 1‑23 6450
Åsvegen 5‑100 6847
Trondheim Åsvegen  7224
Melhus Åsvegen 7‑580 7224
Åsvegen 1‑21 7300
Holtålen Åsvegen 161‑1511 7380, 7383
Stjørdal Åsvegen 4‑214 7510
Åsvegen 1‑3 7540
Selbu Åsvegen 5‑35 7580
Levanger Åsvegen 1‑63 7620
Verdal Åsvegen 1‑13 7655
Inderøy Åsvegen 2‑38 7670
Åsvegen 2‑98 7715
Åsvegen 2‑64 7750
Åsvegen 1‑32 7802
Åsvegen  7900
Åsvegen 1‑15 7970
Vefsn Åsvegen 9‑50 8663
Åsvegen 4‑101 9020

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.